Replik på insändaren Regionpolitiker – Budgeten nog ansträngd utan sjukvårdspartiets överdrifter.

Regionmajoritetens Lena Asplund, (M), Elina Backlund Arab (S) och Camilla Nilsson (L) tyckte i ett debattinlägg att det är något knepigt med Sjukvårdspartiets matematik. Tyvärr måste jag konstatera att dessa tre regionpolitiker, trots att de påstått sig ha fått hjälp av ekonomidirektör Lars Halén, ändå inte tycks förstå tämligen enkel matematik.

En besparing kan presenteras antingen som en kostnadsnivåsänkning eller så tar man med tidsaspekten och säger hur mycket man sparat över en viss tid. Båda är intressanta, båda är ”rätt” och man bör när det gäller budgetberäkningar absolut titta på båda.

Ett exempel. År ett görs en kostnadsnivåsänkning på 5 miljoner i någon nedskärning. År två fortsätter man och kostnadsnivån sänks med ytterligare 2 miljoner. Sedan är man klar. År tre görs alltså inget mer.

Hur mycket har man sparat över de tre åren? Kostnadsnivå har man sänkt med 7 miljoner. Men över de tre åren har man sparat 5+7+7 = 19 miljoner. Pratar man spar över tid måste tiden anges, annars blir förvirringen total.

Vad ska nu Regionen spara de kommande tre åren med den beslutade majoritetsbudgeten?

Enkel matematik, som även Lena Asplund & co borde förstå: Kostnadsnivån sänks med 474 miljoner. Besparingen är 958 miljoner över tre år. Allt i specialistvården!

Men tyvärr är alltihop ändå fel, för det kommer inte att bli så. Regionens budget är orealistisk och duger egentligen endast som en förutsägelse av en kommande katastrof.

Mattias Rösberg, 

Sjukvårdspartiet, partiordförande och gruppledare Region Västernorrland