Patientsäkerheten är inte viktig för S+M+L i Region Västernorrland

Socialdemokrater, Moderater och Liberaler i Region Västernorrland tycker inte att patientsäkerheten vid sjukresor är viktig.

Sjukvårdspartiet ville göra en liten men livsviktig ändring av texten i inledningen till regionens reglemente för sjukresor. Den nuvarande texten lyder:

”Reglementets utgångspunkt är sjukresorna ska utföras på ett klimatsmart, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt både för regionen och patienterna.”

Utöver att meningen både är klumpig och grammatiskt felaktig så saknade vi en hänvisning till patientsäkerheten. Något som vi anser måste vara grundläggande för alla patienttransporter. Vi föreslog istället följande text:

”Reglementets utgångspunkt är att sjukresorna ska utföras på ett patientsäkert, trafiksäkert, klimatsmart och kostnadseffektivt sätt.” Men tre gånger, först i nämnden för hållbar utveckling och sedan i finansutskottet och i regionstyrelsen röstade majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna nej till denna ändring.

Och nu, en fjärde och avgörande gång, i regionfullmäktige onsdagen den 20 november, har majoriteten tagit samma beslut.

Det kan ju inte vara så att majoritetens politiker utan att ens tänka efter röstar nej till alla förslag från oppositionen. Det ligger naturligtvis en tanke bakom deras ståndpunkt. Kanske menar man att det i dagens budgetläge gäller att spara pengar på allting. Och ”patientsäkert” kan naturligtvis betyda ”dyrare”.

Och kan man inte mycket om vård, så blir detta lätt bara en fråga om pengar. Men Sjukvårdspartiet har ända in i regionfullmäktige företrädare med utbildning och många års verksamhet i vårdyrken. Och därför vet vi att patientsäkerhet handlar om liv och död.

Sjukvårdspartiet vet att om sjukresor görs utan hänsyn till patientsäkerheten så kan patienter med lunginflammation hamna i samma taxi som en patient med KOL eller cancer med de katastrofala följder som detta lätt kan få. Och äldre patienter med rollator kan skickas via kollektivtrafiken för att komma hem sent och tvingas gå långa sträckor i mörker och snöstorm. Men politikerna i majoriteten har inte förstått detta – eller tycker de kanske inte att det är viktigt?

Sjukvårdspartiet kämpar för bättre patientsäkerhet vid sjukresor och kommer att fortsätta att kämpa för att minska behovet av långa sjukresor genom decentralisering av sjukvården. Man ska vara aktsam om patienterna, men också med deras tid och med deras pengar.

Per Gybo
Ledamot i regionfullmäktige