S+M+L:s besparingar ökar kostnaderna för en sjukvård som redan går på knäna

I ST och Allehanda beskrevs den 4 mars den allvarliga vårdplatsbrist som vi har just nu i Västernorrland. Här har vi mer överbeläggningar än någon annan region i hela Sverige Mest allvarlig är situationen på Sundsvalls sjukhus. Den 3 februari hade man där 59 överbeläggningar. Sjukvården i Västernorrland går på knäna.

På regionfullmäktige den 26 februari beslutade Sjukvårdspartiet tillsammans med C, KD, V om en minoritetsåterremiss på majoritetspartiernas, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalernas förslag om att ytterligare minska antalet vårdplatser för att spara pengar. Underlaget var, som många gånger tidigare, mycket bristfälligt.

S+M+L påstod under fullmäktige att de tog ansvar för ekonomin. Det är inte sant. De ”besparingar” som de hittills har genomdrivit har blivit kostnadsökningar och just nu har de skenande stafettkostnaderna passerat 500 miljoner.

Vi förstår att majoritetspartierna är desperata. De har lagt en orealistisk och ofinansierad budget med besparingar på 958 miljoner på sjukvården fram till 2022. Andra områden som den ständigt växande administrationen och regional utveckling rör man ytterst marginellt.

Det är tydligt att Region Västernorrland behöver ha en ny politisk ledning med Sjukvårdspartiet i spetsen. I vår budget föreslår vi bland annat att införa sammanhållna vårdområden: All vård får en och samma huvudman istället för idag två – region och kommun.

Majoritetspartierna hävdar att en orsak till överbeläggningar är att kommunerna inte tar emot färdigbehandlade patienter. Då borde man lyssna på Sjukvårdspartiet. I ett sammanhållet vårdområde finns inte några avgränsande skott mellan kommunal vård- och omsorg, primärvård och akutsjukhus eller mellan kommun och region. Alla har ett gemensamt intresse av att erbjuda både god och kostnadseffektiv vård.

Då följer automatiskt en ambition att göra patienten verkligt färdigbehandlad så snabbt som möjligt. Sedan ska denne utan dröjsmål vidare till nästa instans i vårdkedjan. Att varaktigt skriva ut en patient som sedan får återstående nödvändig vård på hälsocentralen, eller äldreboendet eller rentav i hemmet sparar enorma belopp – och ger patienten ett bättre liv.

Det är Sjukvårdspartiets absoluta övertygelse att det främsta sättet att attrahera och behålla egen personal, är att medarbetarna vet att de kan påverka sitt eget arbete. I ett sammanhållet vårdområde skulle organisationen själv styra, prioritera och fördela sina ekonomiska resurser med sikte på bästa möjliga resultat för helheten.

Vi föreslår också i vårt budgetförslag en satsning på löner och kompetensutveckling på drygt 230 miljoner till 2022. Primärvården stärks med 360 miljoner. Vi föreslår samtidigt stora besparingar på administration, kultur och regional utveckling.

Vår budget är fullt finansierad krona för krona. Sjukvårdspartiet kommer alltid att sätta sjukvården främst. Det är att ta ansvar.

Pia Lundin
Oppositionsråd

Robert Thunfors

Robert Thunfors
Gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland