Landstinget, eller numera Region Västernorrland, har sedan flera år en krisande ekonomi. Antalet vårdplatser på sjukhusen har reducerats. Verksamheter har dragits in eller flyttats. En ökad frustration bland vårdkollektiven sprider sig. En länsklinikorganisation har inte kunnat vända denna utveckling. Snarast har den resulterat i än mer försämrad motivation och arbetstillfredsställelse, då det lokala inflytandet och styrningen förlorats.

Vissa kliniker även på länssjukhuset i Sundsvall har omfattande vakanser. På de mindre sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik har kliniker i snabb följd tappat avgörande kompetenser, såväl läkare som sjuksköterskor. Detta också ett resultat av osäkerhet om regionledningens långsiktiga mål och ambitioner angående de mindre sjukhusens framtida uppdrag.

Nödlösningar såsom stafettlösningar för läkare och sjuksköterskor är dyra, kortsiktiga, ineffektiva och helt motsatt målet om kontinuitet i vården.

Situationen är inte unik i vår region. Men vår region är enligt många variabler bland de sämsta i landet. Det är ett stort och svårt arbete att dra loss denna sjukvårdsskuta som står på grund.

Det som krävs är samarbete och investeringar, långsiktighet och ömsesidig respekt, ett lyssnande på vårdkollektiven. Ett gerillakrig och baktaleri, till exempel att Ångermanlandsopinion är femtekolonn-verksamhet, tjänar inga positiva syften.

Det långsiktiga målet är ett fullvärdigt länssjukhus i Sundsvall med utbildningsverksamhet. Det långsiktiga målet är två akutsjukhus i Örnsköldsvik och Sollefteå. Dessa sjukhus kärna är akutvård kirurgi – intensivvård – medicin. Faller akutkirurgin, faller intensivvården och då faller också akut internmedicin som ger vården vid hjärtsjukdom, lungsjukdom, stroke, diabeteskomplikationer och till den kvantitativt stora patientgruppen multisjuka äldre.

Det måste klargöras att akutvård för de akut sjuka må finnas över hela länet och att antalet vårdplatser kan garanteras. Om dagens utveckling fortsätter riskeras att ingen vårdsäng kommer att finnas mellan vårdcentraler och länssjukhuset.

LO Hemmingson

Sjukvårdspartiet Västernorrland