Redan i augusti 2018 skrev Sjukvårdspartiet om de katastrofala väntetiderna för att få tid på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Endast region Skåne, Gotland och Stockholm klarade målet om en kontakt med BUP inom en månad under 2018, enligt siffror från SKL. De övriga 18 regionerna klarar inte målet. En av de sämsta i klassen är Västernorrland, som har en av de längsta köerna i Sverige.

I SVT:s Agenda 3 mars får vi möta en 15-årig kille som heter ”Alex”. I juni 2017 sökte hans familj hjälp hos BUP i Västernorrland för hans autism och posttraumatisk stress. Men då fick Alex mamma gång på gång reda på att sonen inte var en prioriterad patient. Alex mådde sämre och sämre men ingenting hände. Efter ett år så fick Alex mamma nog och tog Alex till BUP, visade hans skärsår i receptionen och frågade: ”Är han en prioriterad patient nu då?”.

Detta är hjärtskärande och oacceptabelt.

Psykisk ohälsa har ökat under en längre tid. Nästan tio procent av barnbefolkningen går på BUP enligt SKL:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren. Psykisk ohälsa är ett allvarligt samhällsproblem, som vi måste ta krafttag mot.

Men de flesta är överens om att det inte går att bara bygga ut BUP. Man behöver få hjälp på många andra ställen också. Skolan bör till exempel vara mer anpassad efter hur barn fungerar totalt sett. Kan man göra främjande förebyggande insatser? Det är också viktigt att man får se till att man får hjälp på rätt nivå. Ju tidigare insatser, desto bättre resultat får man och mindre resurser behövs.

Precis som Monika Lindberg, ordförande för Attention Sundsvall/Timrå säger i SVT: ”Barnen ska inte i första hand gå till BUP. Vi behöver hjälpa dem tidigare. Om jag får ont i hjärtat går jag inte till kardiologen det första jag gör”.

Monika Lindberg pratar också om att en ny psykiatrireform behöver göras samtidigt som SKL:s Ing-Marie Wieselgren pratar om behovet av en gemensam samordning mellan kommun och region.

Vi behöver inte vänta på en nationell reform för att göra detta. Lösningen heter sammanhållna vårdområden med Norrtäljemodellen som förebild. Det betyder att den kommunala vård och omsorgen tillsammans med regionens sjukvård skulle bedrivas under en gemensam organisation och huvudman. Exempelvis elevhälsan, primärvården och BUP.

I Norrtälje har denna organisationsmodell varit innovativ, effektiv och skapat mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Modellen är uppmärksammad internationellt, och lyfts fram av Annika Strandhäll (S) som en förebild att ta efter.

För Sjukvårdspartiet är barn- och ungdomspsykiatrin en prioriterad fråga. Alex historia är tyvärr en av många. Därför hoppas vi på en dialog med patienter, anhöriga och intresseföreningar och se hur vi tillsammans kan arbeta för en bättre barn- och ungdomspsykiatri i länet.

Regionråd Pia Lundin (Pia_Lundin_-7471b_x-scaled.jpg) | Foto: Susanne Lindholm

Pia Lundin (SJVP)
Oppositionsråd
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Robert Thunfors

Robert Thunfors (SJVP)
Ledamot i regionfullmäktige