Vi i Sjukvårdspartiet har kunskaper inom två viktiga områden som du och Socialdemokraterna i länet, om man ska gå efter resultaten de senaste fyra åren, saknar. Vi vill därför ge dig två viktiga råd. Båda absolut nödvändiga för att du och dina kamrater i landstingsledningen ska lyckas åstadkomma något annat än fortsatt kaos och fortsatta försämringar i vården och i ekonomin.

För det första: Lyssna på socialdemokratiska socialministern Annica Strandhäll och på Sveriges Kommuner och landsting (SKL)! Gör det som nu börjar prövas i allt fler regioner och landsting: Ett nära samarbete mellan landsting och kommuner med ”sammanhållna vårdområden” – lokala varianter av ”Norrtäljemodellen”.

Sjukvården är ett intrikat system med många och komplicerade mekanismer. När politiker och tjänstemän långt från verksamheten detaljstyr med klumpiga beslut, blir allt nästan alltid värre. Missuppfattningarna och felgreppen går att mäta både kvalitetsmässigt – till exempel de förfärliga vårdköerna och väntetiderna – och ekonomiskt. Ni (S)-politiker tycks till exempel fortfarande tro, att regionens ”sparprogram” från 2015 faktiskt sparade pengar – detta trots att landstingets egen redovisning klart visar att den beräknade totala kostnadsminskningen på 250 miljoner, i stället blev en kostnadsökning på 300 miljoner. Era metoder slog alltså fel med över en halv miljard!

Inför därför lokala organisationer med egen personalrekrytering och ekonomi. Ge de välutbildade, erfarna och djupt engagerade människor som arbetar på sjukhusen och i primärvården mandat att fatta beslut som rör arbetsfördelning och drift.  Det är nyckeln till god personalförsörjning och bekämpandet av hyrpersonalkostnaderna. Inför alltså ”sammanhållna vårdområden”.

För det andra: Förändra länskliniksystemet! Låt det återspegla de nationella programområden som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inför nationellt kring behandlingslinjer, riktlinjer och kunskapsutbyte. Länsverksamheterna kan då finnas kvar, men organiseras (framför allt) kring samordning av medicinsk behandling. På detta sätt kan en samordning över regionen skapas.

Sammanfattningsvis: Råden vi nu ger dig, Glenn, ger styrkan av länskliniker med ökad samordning och kommunikation, samtidigt som man får styrkan i den lokala organisationen med dess förutsättningar!

För fortsätter ni nu att skära och ”spara” i sjukvården, så ser det mörkt ut för regionen. Ingenstans i Sverige är det så uppenbart som i Västernorrland – vi måste ta krafttag! Det bästa exemplet som finns är ”sammanhållna vårdområden”. Det är därför Sjukvårdspartiet säger det. Och det är därför er egen socialminister säger det.

Sjukvårdspartiet Västernorrland

Mattias Rösberg

Ordförande, gruppledare

Katarina Hägg

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Pia Lundin

Regionråd i oppositionen