Lena Asplunds kommentar är avslöjande i artikeln “Lena Asplund (M) om BB-förslaget i Sollefteå: Jag vet inte ens om det är tillåtet“.

Förut har hon sagt att hon kan tänka sig att öppna verksamheter i Sollefteå ”om det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar”. Men nu verkar hon totalt ointresserad och tycker att det kan få ta flera år att behandla frågan.

Men SML-majoritetens uppfattningar om det här bygger på förutfattade meningar och felaktiga föreställningar. Så var det 2016 när ”sparprogrammet”, med bland annat nedläggningarna i Sollefteå, som skulle minska kostnaderna med 250 miljoner, istället gav 300 miljoner i kostnadsökningar. Och så är det nu.

Man förstår inte att det här faktiskt handlar om att få både bättre verksamhet och bättre ekonomi. Det får vi på två sätt:

  • Dels utnyttjar vi de resurser vi har i Sollefteå mycket bättre. De barnmorskor som är engagerade för ”Barnmorska hela vägen” i Sollefteå använder i stort sett hälften av sin tid bara för att just befinna sig ute på vägarna.
  • Dels, om 100 eller 150 mammor från Ådalen kan föda i Sollefteå så minskar belastningen i Örnsköldsvik och Sundsvall. BB i Sundsvall är ju utomordentligt ansträngt och har stora personalproblem. Enbart i december hyrde man barnmorskor för 563 000 kronor.

Vårt förslag är ett viktigt steg mot bättre och effektivare verksamhet och borde genomföras så fort som möjligt. Det är beklagligt om partierna i SML-majoriteten inte delar vår uppfattning.

När det gäller akutkirurgin så påstår Lena Asplund att hon håller på att ”ordna det”. Men det går inte att göra enbart för dagtid. Det måste fungera dygnet runt, åtminstone måndag till fredag, eftersom det kan uppstå komplikationer.

Jag är övertygad om att det är fullt möjligt att återupprätta akutkirurgin i Sollefteå, så att man åter kan öppna BB där.

Kom ihåg, att innan man satte igång med de så kallade sparåtgärderna så hade man inte några större problem i Sollefteå, än på något annat sjukhus i länet, med att ha och behålla fast personal.

Pia Lundin,

Sjukvårdspartiet Västernorrland