Träff med Monika Lindberg – Attention

Gruppbild

Bildtext: Robert Thunfors, Mattias Rösberg, Pia Lundin, Monika Lindberg och Sofie Costell

En mycket intressant eftermiddag när Monika Lindberg berättade om Attention och barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Monika är ordförande i lokalförening i Sundsvall och en mycket drivande kvinna när det gäller denna grupp.

Hon delade med sig av sin ofattbara mängd kunskap och erfarenhet inom detta område i två timmar. Och jag kan absolut säga att man kunnat sitta där hemma hos henne i flera dagar.

Svårigheter som nyblivna föräldrar, svårighet i skola och samhälle och den kunskapsbrist som många gånger råder. Svårigheten att få hjälp i den tid som föräldrarna faktiskt behöver, dvs långt innan barnen börjar i skolan.

Fakta

Attention är ett Riksförbund med ungefär 60 lokalföreningar runt om i landet varav en i Sundsvall. Förbundet arbetar för att medlemmarna och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få en bättre livssituation.

De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Även autism hör dit. Riksförbundet Attention tre huvuduppgifter: – Påverka samhället genom intressepolitiskt arbete – Kunskapsspridning – Föreningsutveckling, dvs att skap nätverk, stödgrupper och andra aktiviteter.

Förutom sitt aktiva arbete i Attention med studiecirklar, föräldrastöd, kafékvällar och utbildning för intresserade lärare och pedagoger så öppnade hon upp en möjlighet för barn med NPF på Bosvedjans fritidsgård 2015. En dag i veckan har dessa barn möjlighet att vara där, ha ett socialt umgänge på sina egna villkor.

Porträtt Pia Lundin

Pia Lundin
Regionråd i opposition