Ja, vad lämpar sig bättre på Alla hjärtans dag än ett studiebesök på ett BB! För där är väl allas våra hjärtan – hos våra barn!

Där fick vi träffa ännu en trevlig enhetschef, Susanne Forsman.

Sex vårdplatser varav två gynekologiska har man på denna vårdavdelning och då även palliativ vård. Efter att BB i Sollefteå lagts ned så blev ökningen i antalet förlossningar ca 20 % och antalet för 2018 blev 723. Ungefär hälften av mammorna från Kramfors/Sollefteå åker till Sundsvall.

Larm knappar finns för att snabbt få hjälp av andra professioner, barnläkare och anestesiologer, om något händer som inte var tänkt!

Man har ett bra samarbete med Sundsvalls sjukhus inom Kvinnosjukvården och kvalitetsarbete bedrivs gemensamt med personal från länets avdelningar. Regelbundna driftsmöten varannan vecka finns även på agendan.  Det gillar vi – att personalen på golvet bedriver utvecklingsarbete och att det finns en regelbundenhet med driftsmöten.När det gäller kontinuiteten i vårdkedjan för de blivande mammorna så har de även återbesöks-mottagning på avdelningen. Och en i personalgruppen arbetar både på specialistmödravården och på vårdavdelningen.

Personal då? Inga stafettsjuksköterskor sedan september. Dessutom så har man 3 barnmorskor under utbildning. Det ser således bra ut med barnmorskor. (Läkare hyrs en hel del fortfarande.)

På sommaren blir det ju annat när det inte går att växelstänga med Sollefteå längre!

Pia Lundin
Regionråd i opposition
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden