Hybridsalen, en sal där man kan kombinera moderna röntgenteknik med operation

Norra Sjukvårdsregionförbundet (NRF) möte 21–22 maj

Det var två intressanta dagar där jag fick veta en hel del om saker som jag inte hade en aning om och dessutom träffa politiker från hela norra regionen.

Skandionkliniken

Skandionkliniken i Uppsala är Nordens första center för protonstrålning och det invigdes 2014. Protonstrålning är en behandlingsmetod mot cancer och andra tumörsjukdomar. Fördelen med protonstrålning – jämfört med annan strålning är att risken för biverkningar är mindre.

Det är framförallt barn och patienter med hjärntumörer som behandlas här.  Det vill säga hos sådana patienter där biverkningar av vanlig strålning har störst betydelse.

Under 2018 så behandlades 246 patienter med 6 688 fraktioner (dosuppdelningar)

Bakomkliniken står de sju regionerna i Sverige som har universitetssjukhus.  Tillsammans driver de Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) som har två uppdrag: Att driva Skandionkliniken, det vill säga skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning samt utveckla och utvärdera verksamheten och driva Hotell von Kraemer där patienter och anhöriga kan bo under behandlingstiden.

Vi fick också dragningar av de olika regionernas handlingsplaner för cancervård. Västerbotten förbereder för tarmcancerscreening där tillgången för koloskopier (en undersökning där genom fiberoptik kan undersöka insidan av ändtarm och tjocktarm). är en flaskhals.

Nämnden för högspecialiserad vård hade 260 förslag på diagnoser att at ställnings till. Även om det låter som väldigt mycket så utgör den bara 5 % av vården. En av alla diagnoser som inte är klarlagda ännu är endometrios. Ca 250 fall per år av grav endometrios som behöver opereras. Och i Norra regionen så är det ca 20–30 fall/år. Följer med spänning om Umeå får behålla den operationen.

Svenskt ambulansflyg. Återigen ett samarbete inom regionerna där målet är en upphandling av 6 ambulansflyg. Ett ämne som har medfört många diskussioner i media. För och emot!

Och så var det ekonomin inom regionerna. Ja det var ju ingen av regionerna som låg på plus. Man låg möjligtvis 100 mkr bättre än någon annan region. Jämtland -Härjedalen hade det värst med ett underskott på 1,3 miljarder och varsel förbereds. Värsta regionen när det gäller stafettpersonal är Region Västernorrland.

Studiebesök på nya operationsavdelningen i Sundsvall

Ett mycket bra föredrag fick vi av Miriam Lager, Enhetschefen för operation och två av hennes medarbetare. Ett mycket stort projekt som flöt på väldigt bra. Nyckeln var en mycket informativ projektledare från verksamheten, Carina Björk, och stor delaktighet bland personalen. Stora ljusa lokaler med gott om förvaring är resultatet och 14 nya lättarbetade operationssalar varav en hybridsal. Stor tack för visningen!  😊

Test

Regionförbundet är ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

I regionförbundet har norrlandstingen ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv

Förbundet högsta beslutande organ är Förbundsdirektionen med tre ledamöter från respektive region. Förbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och regionens utvecklingsplan för cancervården. Förbundsdirektör: Nina Fållbäck Svensson http://www.norrlandstingen.se/

Porträtt Pia Lundin

Pia Lundin
Regionråd i opposition
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Dela denna artikel