En heldag där jag som representant för Oppositionen var inbjuden tillsammans med andra politiker från kommun och region för information om VOC och diskussioner om utmaningar inom kompetensförsörjning. På eftermiddagen hade vi dialogcafé med en hel rad ämne för diskussion på temat ”Vad kan Steg-3 handledarna bidra med”.

Bildtext: Vård och omsorgscollege VOC

”Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier.”

Ett av de viktigaste områden som diskuterades under dagen var kompetensförsörjningen. Hur skall det bli med den, när behovet varje år är större än antalet utbildade! Saken blir inte bättre när Vuxenutbildningarna starkt hotas. Den som är mesta aktuell just nu är Vuxenutbildningen i Ö-vik. Den hotas av nedläggning pga. av besparingar och för att många studerade hoppar av! Man kan ju fråga sig: Varför hoppar de av? Är utbildningen så dålig. Nej, de hoppar av för att behovet av arbetskraft är så pass stor att de blir erbjudna arbete innan de är färdiga. En mycket ond cirkel har alltså uppstått! På så sätt så kommer arbetsgivaren att stå med ett antal ej färdigutbildade människor som de får utbildningsansvar för, ett ännu mindre utbud av utbildad personal och minskade möjligheter för vuxna att utbilda sig inom Vård och omsorg. En samhällsekonomisk katastrof!Fenomenet är inte nytt! En del av de orter som anordnar vuxenutbildning har gjort överenskommelser med kommunerna som arbetsgivare så att detta fenomen inte uppstår. En mycket viktig och strategisk åtgärd.

Ett annat område som lyftes var ”Språkombud”. VOC har en egen Språkombudsutbildning som framför allt vänder sig till arbetsplatser där det finns medarbetare som inte har svenska som modersmål. Det finns ca 150 språkombud i länet. Mycket spännande sätt att utveckla arbetsplatser med eller utan ”nysvenskar”.

Handledarutbildning och validering innehar en central plats. Från 2016 ska den nationella handledarutbildningen användas i alla vård och omsorgscollege.

  • Steg 1; Handledare för elever på reguljär utbildning, praktikanter och nyanställda
  • Steg 2: Valideringshandledare, lärlingshandledare och handledare för Yrkeshögskolestuderande
  • Steg 3: Handledare för handledarna

Bildtext: Den första kullen Steg-3 handledare i Västernorrland!

Pia Lundin
Regionråd i opposition
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden