Här kommer första delen i regionrådet Pias dagbok, “i demokratins tjänst”.

Sjukvårdspartisterna Katarina Hägg och Ola Johansson följde med på studiebesöket. 

I dag är det den 12 februari och dags för det första studiebesöket under denna mandatperiod. Upp klockan 05.00 för att ta sig från Sollefteå till Kramfors med buss och sedan tåg till Örnsköldsvik. Ja, det är inte helt enkelt att ta sig till Örnsköldsvik från Sollefteå. Väl framme så strålar jag samman med Katarina Hägg och Ola Johansson för besök på ortoped- och kirurgavdelningen.

Först träffade vi Karin Söderberg första linjens chef på Ortopedavdelningen. En mycket glad och trevlig bekantskap, full av energi. Hon har arbetat rätt många år och berättade om sin avdelning. En väl fungerade avdelning som inte haft något större behov av stafettsjuksköterskor.

17 vårdplatser hade de innan akuta ortopedin lades ned i Sollefteå. Den ökade patientinströmning som blev och som var större än förväntat, har medfört att man flyttat fyra vårdplatser från Sundsvall till Ö-vik så att de nu har 21 platser.

Karin berättade om samarbetet de har på vårdavdelningarna och då i första hand med kirurgavdelning. Ständiga kontakter för att lösa problem om de uppstod och fördela patienter på ett sådant sätt att strykningar på planerade operationer inte skall uppstå. Inte pga. av platsbrist i alla fall! De löser problemen! Ja, det var mycket roligt att höra hur denna samverkan fungerade. Det lilla sjukhusets styrka!

Bildtext: Utsikten från Örnsköldsviks sjukhus

Vi träffade också Mona Svensson enhetschef på kirurgavdelningen. Också en mycket trevlig bekantskap.

Ja vad var det för orosmoln man såg.

Naturligtvis så var det hotet på den akuta kirurgin. En lättnad just nu ändå, när fler kirurger är på väg in.

Sjuksköterskeutbildningen som numera är på distans vilket gör att många av utbildningsplatserna upptas av elever från andra orter och som då inte så enkelt stannar kvar på orten.

Och så pratade vi om VIA. En avdelning som tyvärr lades ned men som fyllde en viktig funktion. Dit lades patienter som var utskrivningsklara men som inte kommun kunde ta hem på en gång. Där sköttes vårdplaneringen och allt som hör till runt hemgång av patienter som behövde hjälp. Vård på rätt nivå!

Pia Lundin
Regionråd i opposition