Bildtext: Pia lundin svarar på Catrin Eliassons (L):s insändare

När Catrin Eliasson (L), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, ska bemöta min analys på 13 A4-sidor av regionens utredning om akutkirurgi vid Sollefteå sjukhus använder hon 320 ord för att säga en enda sak:

Man får inte kritisera regiontjänstemännens utredningar oavsett hur många felaktiga uppgifter de innehåller.

Catrin Eliasson menar att vi i oppositionen ska svälja allt som tjänstemännen påstår. Själv påstår hon att ”Det ni gör är att ni får människor att tveka till anställning inom sjukvården i vår region.”

Hon har inte observerat, att regionens oförmåga att rekrytera och behålla personal och stafettkostnaderna satte fart 2016, när landstingets förra majoritet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, genomförde tjänstemännens ”sparpaket” som sedan lett till dagens ekonomiska härdsmälta.

Jag har punkt för punkt analyserat regiontjänstemännens utredning och visat en rad felaktigheter.

Catrin påstår att utredningen ”är väl genomförd av människor inom professionen i Sollefteå.” Men de som kan något om akutkirurgi i Sollefteå – kirurgläkaren i Sollefteå, medicinskt ledningsansvarig anestesiläkare, enhetschef operation och enhetschef vid intensivvården har inte fått medverka i utredningen.

Jag har på punkt efter punkt visat fel i utredningens påståenden i bemanningsfrågor och om ekonomin. Inte ett ord om detta från henne.

Ett av de mest utmanande felen i utredningen är att den helt förbigår de uppenbara besparingar som akutkirurgi i Sollefteå skulle ge, bland annat genom avlastning av Sundsvalls sjukhus, där överbelastning nu kostar mångmiljonbelopp.

Vi ska tydligen tiga, acceptera allt och inte ”misstro regionens tjänstemän och polarisera politiken med dessa utspel”.

Ett stort problem i Region Västernorrland är tjänstemannaväldet och bristen på kritisk granskning av det. Catrin Eliasson bidrar till det. Hon har inte riktigt förstått sin uppgift.

Pia Lundin
Regionråd i opposition
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden