Härnösand den 14 februari 2019

PRESSMEDDELANDE

Regionledningen vill förbjuda BB-ockupationen

Region Västernorrlands politiska majoritet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna planerar vid ett möte med regionfullmäktiges presidium i dag, torsdag, ändra en bestämmelse om vilka verksamheter som får bedrivas i regionens lokaler.

Den bestämmelse det gäller lyder för närvarande:

”Att inte medge de politiska partierna att bedriva valarbete, sätta upp valaffischer mm inne på landstingets vårdinrättningar mm sam vid vårdcentralers och sjukhusentréer och närområden.”

S-M-L-majoriteten föreslår nu istället följande formulering:

”Att inte medge politiskt kampanj och opinionsarbete i de av regionens lokaler/närområden dit allmänheten äga tillträde”.

– Var och en inser lätt, att den enda anledningen till att man nu vill genomföra den här ändringen är att man vill sätta stopp för BB-ockupationen vid Sollefteå sjukhus, säger Sjukvårdspartiets ordförande Mattias Rösberg. Sjukvårdspartiet motsätter sig bestämt förslaget. Den nu gällande formuleringen är fullt tillräcklig för att förhindra verkligt störande partipolitisk verksamhet.

– Att ens försöka stoppa BB-ockupationen på det här viset är stötande. Det avslöjar en brist på respekt för en bred folkopinion, som verkar genom en av många uppskattad form av ytterst fredlig civil olydnad, säger Mattias Rösberg.

Mattias Rösberg
Tel: 070 390 13 82