Rapport från regionfullmäktige

Vi i Sjukvårdspartiet ska försöka skriva rapporter så att ni, våra läsare, får veta lite om vad som händer i regionen.

Bildtext: 

Regionfullmäktige handlade denna gång om:

Revisionsberättelsen 2018

Huvudgrejen var att revisorerna riktade anmärkning mot HSN för att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskotten i verksamheten.

  • Ansvarsprövningar för 2018 Styrelsen, alla nämnder, kommittéer och beredningar fick var och en ansvarsfrihet. Därefter beviljades de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet. Fullmäktige valde f.ö. att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot HSN.

Årsredovisningen 2018

  • Årsredovisningen är svår att sammanfatta. Den är enormt lång. 108 sidor.

I regionstyrelsens förslag 18RS11948 sammanfattas årsredovisningen och de 5 sidor som detta upptar är ganska bra att läsa om man vill ta det lite försiktigt. Denna skulle jag rekommendera att Du läser om Du vill få ett hum om hur man från regionen ser på år 2018.

Jag, Mattias Rösberg, höll ett anförande om Sjukvårdspartiets åsikt om årsredovisningen. Denna är ett av de specialbehandlade ärenden som partierna per automatik ska uttala sig om (liksom budget, regionplan + några till).

Under denna punkt valde Sjukvårdspartiets Mathias Westin att lyfta upp en i det närmaste sensationell nyhet. Så här inledde Mathias:

—————————————————————————————————————————

”Första rapporten vi fick i Hälso- och Sjukvårdsnämnden nu 2019 – visar ju liksom på en prognos på minus 247 miljoner på helåret. Och – man frågar ju sig direkt, varför står vi på sådant stort minus? Direkt på en gång?

Och det fick vi nu svar på senaste HSN här att förvaltningschefen berättar då om en faktura som har hamnat på fel år. Vilket gör att vi får ju börja i en väldig uppförsbacke. Och när man då ser att det här bokslutet nu 2018 – det handlar om 16 miljoner plus, så då blir man ju lite konspiratorisk och börjar fundera liksom jamen är det, är det så att vi haft otur att det hamnat på fel år av någon anledning för att vi ska få ett plusresultat? Därför har vi (Mathias Westin & Ola Johansson) skrivit en liten protokollsanteckning här.

(Protokollsanteckning:) Sjukvårdspartiet finner det anmärkningsvärt att fakturor hamnat på fel år. Årsredovisningen borde visa ett underskott för helår 2018. Nu får i stället Hälso- och Sjukvårdsnämnden börja året med ett underskott 2019. En nämnd som redan har dålig ekonomi svartmålas därmed ytterligare.

Jag tycker det är lite synd att vi ska behöva börja på det sättet. Tack.”

Till saken hör att detta handlar om fakturor på mellan 30 till 50 miljoner kronor. Det är inte helt kartlagt den exakta siffran. Men där emellan ligger det. Inga småpengar precis!

Detta är ju oerhört intressant och leder till följande slutsatser:

– De utplanande kostnaderna för hyrpersonal som redovisats för fjolåret – finns inte. Det var några fakturor som inte hade hunnit komma in i statistiken.

– Det borde ha varit ett minusresultat 2018 och inga 16 miljoner plus.

– Detta förklarar varför vi som medborgare nås av skräckpropaganda vad gäller kostnadsutvecklingen för 2019 års första två månader. Kostnaderna innehåller ju inte bara 2019:s kostnader, utan även fakturor med hyrpersonalkostnader från 2018.

Detta säger Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) om det hela:

—————————————————————————————————————————

”Jag måste bara svara på Mathias Westins tankar om, eller konspirationstankar, som han liksom stod lite grand här uppe. Mathias Westin var ju med på den nämnden där vi fick föredragning om fakturorna som kom sent. Det var fakturor i stort sett var det från regionvård och jag vet att det har hänt förr. Och om vi nu skulle, så att säga, gömma undan fakturor och ta dem på nästa år för att vi skulle få bättre i en årsredovisning då måste ju Mathias Westin tro att jag är rätt korkad. För det hamnar ju på vår nämnd. Det är ju hos oss det belastar. Så det är sådant här som tyvärr händer emellanåt – att fakturor kommer på fel år och det är bara att beklaga att vi startar med det här lilla underskottet, som ändå vi vet ju att det kommer antagligen bli ett stort underskott som vi måste ju vidta åtgärder för det. Men jag tror man kan glömma att det fanns några andra tankar i det hela. Tack.”

—————————————————————————————————————————

– Lena Asplund Mathias tillbakavisar inte Mathias Westins resonemang, även om hon inte vill ta ”konspirationskonceptet” under sina vingar.

– Lena Asplund tror att man kan glömma att det fanns några andra tankar.

Sjukvårdspartiets Barbro Ekevärn gick upp i talarstolen och sa något väldigt dräpande: ————————————————————————————————————————— ”Jo, jag tänkte på det här med fakturan som hamnade på fel år – brukar det inte vara så att man är medveten om vad man har beställt och köpt? Så att man kan boka fakturor på rätt år så att säga. Det är jag van vid från kommunen. Att man jobbar så. Så att då blir jag som liksom lite undrande hur det kan dyka upp på detta vis och inte lite pengar, utan väldig mycket. Och så undrar jag också – går det till så att man samlar ihop om man säger många fakturor då, om vi t.ex. har köpt sjukvård från Umeå, så att det blir den här summan?”

—————————————————————————————————————————

Lena Asplund svarade :

—————————————————————————————————————————

”Ja, Barbro Ekevärn, din fråga är ju faktiskt väldigt relevant – varför blir det så? Och vi ställde den frågan också. Och man kan inte riktigt svara. De sa att de vet inte exakt alla fakuror som kommer. Och det här är ju någonting som jag tycker vi bör titta på framöver för det är klart att det inte är bra att det blir så här”. —————————————————————————————————————————

Mathias Westin tog till orda igen:

—————————————————————————————————————————

”Troligtvis så är det här en miss i någon hantering, självklart. Och speciellt när de börjar prata om att det är adresser som är fel och så vidare. Men i och med att summan är så pass stor som då ramlar på Hälso- och Sjukvårdsnämnden för det här året, som vi då kommer att få bära med oss hela året. Så är det ju lite tråkigt när man då inser det att årsredovisningen för i år skulle ju faktiskt ha blivit påverkad utav de här fakturorna.” —————————————————————————————————————————

Lena Asplund:

—————————————————————————————————————————

”Jag vill bara förklara Mathias Westin sa om adresser. Jag vill bara förklara så att alla förstår vad han menade med det. Det handlade om att flera fakturor kom till fel adress. Så därför kom de inte in i systemet och det beror på att man uppe i Västerbotten på något sätt hade deras system ballat ur, så de skickades på fel adress. Och det här har tydligen hänt förr. Så att det är ju också sådana saker som vi inte rår över och det är ju jättetråkigt och det är ju någonting som vi måste ta med Region Västerbotten också att de måste ju se till att deras system plötsligt inte ändrar vår adress och fakturorna kommer fel. Så jag ville bara förklara för folk kanske undrar annars när Mathias pratar om adresser” —————————————————————————————————————————

– Är det inte lite märkligt att om detta har hänt förr, så borde man väl vara extra vaksam? Speciellt så att man får med kostnaderna i årsbokslutet?

– Borde man inte, när hyrpersonalkostnaderna helt plötsligt viker av från den trend de befunnit sig på under flera år – och som man dessutom går ut och redovisar som en framgång, ställa sig frågan: Är verkligen alla kostnader med? Speciellt om man vet att det har varit problem förr.

· Kompletteringsbudget för 2019 Här tog Sjukvårdspartiet en enorm strid. Och för att förstå den striden så får vi börja redan i Regionstyrelsens ”Finansutskott” den 29:e januari. Då och där presenterades ett projekt som handlar om miljövänlig solel. Och det ska redan nu sägas att Sjukvårdspartiet på intet sätt är

emot solel. Däremot är hanteringen att detta projekt, ptja, kan man säga ”skandal”? Så här började det på Finansutskottet den 29:e januari:

————————————————————————————————————————— ”Under 2019 planeras solelinstallationer utföras vid Sollefteå sjukhus, Ålsta folkhögskola och Länsmuseet i Härnösand motsvarande en total yta på 1250 m2. Anläggningarna beräknas ge en årlig elproduktion på 180 MWh vilket bedöms reducera kostnaden för inköp av el med 160.000 kronor per år.

Den totala utgiften för ovanstående åtgärder beräknas till 3,0 miljoner kronor.

Stödmedel för investeringen avses att sökas enligt 2019 gällande regelverk, men är ej inkluderade i ovanstående beräkningar”

—————————————————————————————————————————

I finansutskottet sitter jag, Mattias Rösberg, som en av 5 ordinarie ledamöter. Jag är civilingenjör och jobbar än idag deltid på Väjafabrikens projektavdelning.

Så jag gjorde som jag alltid gör – delade kostnaden med förtjänsten: 3 miljoner kronor dividerades i 0,16 miljoner kronor per år (vilket är samma som 160 000 kronor). Då får man nästan 19 års återbetalningstid. Det tar alltså 19 år innan man börjar gå plus på affären. Till saken hör att i mitt yrke är alla projekt med mer än 3 års återbetalningstid dödfödda och blir inte av.

Men 19 år kan väl ändå inte vara möjligt? Så jag yrkade på att återremittera ärendet till Regionfastigheter med önskan om ett fullständigt underlag som inkluderade stödmedel. Jag ville också veta vad marginalkostnaden på det här var. Alltså vad skulle fler paneler än vad som nu ingick kosta att bygga när man nu ”ändå var på G”. Tanken var att projektet kanske var lite för litet. Att det kostar massor att dra igång, men hade få paneler. Då är några till solpaneler kanske billiga?

De övriga i Finansutskottet röstar ner mig. Samtliga andra: Glenn Nordlund (S), Sara Nylund (S), Per Wahlberg (M) och Jonny Lundin (C).

Därmed går projektet vidare för beslut i regionstyrelsen. Där hamnar det den 12:e februari. Samma visa utspelar sig igen. Jag yrkar på återremiss. Men jag och Barbro Ekevärn – vi är de ordinarie för SJVP i regionstyrelsen (av 17 ledamöter totalt) – blir helt nedröstade trots samma ifrågasättanden av underlaget.

Där tar detta ärende slut. Det här går inte till fullmäktige. Det är nu kört och man får tugga i sig att ärendet är avgjort. 19 års återbetalningstid! Suck. Men det finns en del 2……

För på finansutskottet den 26:e mars dyker Regionfastigheters ”Kompletteringsbudget för 2019” upp. En mycket märklig hantering bara det. Här hanterar man de projekt som man ”räknat fel på i första vändan” – och vad dyker upp om inte: solelsprojektet! Man begär nu 4,5 miljoner TILL, för detta projekt. Alltså utöver de 3 miljoner man redan hade tagit i anspråk! Redan här borde fler än jag ha reagerat. Hur kan man ha räknat fel på 150%!

Inga övriga fakta framkommer som kan förklara denna enorma justering. Så då får man göra samma beräkning igen. Dividera kostnaden med förtjänsten: 7,5 miljoner kronor divideras med 0,16 miljoner kronor. Nu är återbetalningen uppe på knappt 47 år!!! Hur länge håller en solpanel egentligen?

Nu började dock fler än jag tycka att det här lät märkligt. Så Glenn Nordlund (S) föreslog att ärendet skickades till Regionstyrelsen utan eget förslag på beslut från finansutskottet. Detta motiverades med att Regionfastigheter skulle få ta och komma till Regionstyrelsen och förtydliga saker och ting.

Den 2:a april kommer ärendet så upp på Regionstyrelsen. Fastighetschef Hans Axelsson redogör för kompletteringsbudgeten och frågorna från mig och vår ersättare Robert Thunfors börjar hagla. Det framgår nu att solpanelrena har en livslängd på 30 år. Vi anser att en återbetalning på 47 år – är verkligt dåligt då. Hans Axelsson kan bekräfta att stödmedel som kan komma ifråga är 15%, vilket gör att återbetalningen förbättras. Vi är nu nere på 40 år, men fortfarande längre tid än solpanelernas livslängd.

När kompletteringsbudgeten går upp för beslut yrkar jag på att solelsprojektet lyfts ur kompletteringsbudgeten och återremitteras till regiondirektören med önskemål om ett underlag som tydligt visar projektets ekonomiska kostnader samt ekonomiska vinster.

Men ordförande yrkar på att hela ärendet ska avgöras av styrelsen samma dag.

Kompletteringsbudgeten röstas igenom. Jag och Barbro Ekevärn reserverade oss och det gjorde också Kristdemokraternas ledamot Mona Hammarstedt, som har erfarenhet i tillverknings-/processindustrin. Hon var, precis som vi, helt på det klara med att så här dåliga beslutsunderlag kan man inte fatta politiska beslut på.

Dock – detta beslut måste upp i fullmäktige och de stundtals upprörda diskussionerna i styrelsen hade satt igång tankeverksamheten hos fler. Ett mail (!) skickas ut till gruppledarna i oppositionen den 5:e april. Där finns en Excelfil där solelprojektet finns presenterat. Det är en hel del beräkningar. Så jag får tillbringa ett antal timmar på helgen och ta reda på hur projektet är beräknat. Och ingenting stämmer. Det står inget om att det ska byggas några solpaneler på Länsmuseet i Härnösand, den angivna ytan som ska byggas (1250m2) stämmer inte, den angivna årliga elproduktionen kan möjligen stämma (men då får jag chansa lite när jag räknar och på större area), de 160 000 kronor som ska räkna hem projektet stämmer inte.

Men värst av allt – de 4,5 miljoner som man nu begärt i kompletteringsbudgeten är inte med.

Med denna bakgrund så går då ”Kompletteringsbudgeten för 2019” upp i regionfullmäktige nu den 16:e april. Diskussionen i talarstolen är häftig. Jag yrkar åter igen på att solelsprojektet lyfts ur och återremitteras till regiondirektören. Detta så att politiken kan fatta ett beslut på ett korrekt underlag.

En lång och het debatt tar form. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stödjer oss. Vi anser allihop att det med enkel matematik går att se att det här inte stämmer och att det

inte går att ta beslut på så här undermåliga underlag. Tyvärr hakar inte Centerpartiet på och hur det kan komma sig får man fråga dem om. För hade de gjort det, så hade det blivit en minoritetsåterremiss. Det hade det även blivit om Vänsterpartiet hade hakat på, men de har tydligt klargjort att de inte tänker haka på. Från ruta ett.

Så tyvärr blev det ingen minoritetsåterremiss. Tydligen duger sådan här hantering av de politiska ärendena för många av partierna i Regionen. Och då måste man ställa sig frågan – är det så konstigt att det ser ut som det gör?

Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet.

· En massa verksamhetsberättelser lades till handlingarna (Arvodeskommitens, Demokratiberedningens, Medborgarpanelens, Fullmäktigeberedning för ny förtroendemannaorganisations, Revisorernas, Patient Etisk nämndens, Kostnämnden i Sollefteås, Kostnämnden i Örnsköldsviks)

· Forskningsboklslut 2018 Föranledde inga diskussioner

· Miljö- och energiredovisning 2018 Vår Per Rosengren-Gybo var upp i talarstolen och påpekade att sjukresor i bil har så stort mörkertal att man måste mäta det på något annat vis. Man var från majoriteten medveten om bristerna i mätningen, men den gick inte att göra på annat sätt, sa man. Då tyckte Per att man lika gärna kan ta bort redovisningen.

Bakgrunden är att ersättningen är så låg att många inte ids lägga ner arbetet på att söka den.

· Almi Företagspartner Mitt AB: Årsredovisning Föranledde inga diskussioner.

· Regionplan 2020 – 2022 = ”Vad som ska göras och hur det ska gå till 2020 – 2022”.

Majoriteten med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna får en oerhörd massa tjänstemannastöd i att skriva sin regionplan. Den blir 50 sidor lång och är mycket tungläst.

Här är ett exempel på en text – Ur ”6.2.1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård”:

”En vidareutveckling av sammanhållen struktur för kunskapsstyrning pågår för att skapa ett samverkande, lärande och stödjande system för hälso- och sjukvården på alla nivåer, från lokal, regional och nationell nivå. Det omfattar primärt kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, men även stöd till utveckling och stöd till ledarskapet.” – Förstår någon detta?

Regionplanen är i huvudsak uppdelad i 4 kapitel: ”Invånarperspektivet”, ”Medarbetarperspektivet”, ”Processperspektivet” och ”Ekonomiperspektivet”. Vill man sammanfatta de fyra kapitlen så säger de första tre att allt är viktigt och prioriterat, och det sista att vi inte har råd med något.

Vid sidan om majoritetens tjänstemannaprodukt så skriver samtliga oppositionspartier sina egna ”Regionplan 2020-2022”, helt utan tjänstemannastöd. De blir naturligtvis mycket mindre omfattande. Vi i Sjukvårdspartiet har kämpat hårt med vår regionplan i flera månader. Till skillnad från alla andra fick vi börja med ett helt vitt papper. De andra oppositionspartierna kunde ju damma av regionplanen från i fjol och uppdatera den.

Känt från början är att alla regionplaner förutom majoritetens kommer att röstas ner. Så varför ens bry sig om att göra en? Ja, det är naturligtvis för att visa att man har idéer om hur man själv skulle vilja göra om man fick läget. Har man ingen regionplan, så har man ju inga idéer heller. Vår regionplan innehåller delar av vårt valprogram, men även hur vi ser på t.ex. ekonomin som råder nu, och på saker som man i alla fall borde få ordning på i den rådande länsklinikorganisationen (i väntan på dess avskaffande).

Vi i Sjukvårdspartiet stod även tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna bakom en gemensam regionplan. Den innehåller gemensamma nämnare och visar vad vi som grupp står bakom. Bl.a. en kriskommission om ”stafettkostnader”-problematiken.

Alla oppositionspartiers regionplaner röstades bort tills det stod mellan SJVP:s, C:s och KD:s gemensamma regionplan och SML:s regionplan. Majoritetspartiernas regionplan antogs. Helt enligt vad alla visste redan före. Dock var det en oerhörd massa debatterande innan vi var framme i detta.

· Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år Vänsterpartiet ansåg att motioner som blivit liggande i 3 års tid inte var acceptabelt. Och Majoriteten höll med. Man lovade bättring.

· Uppföljning av bifallna motioner

Föranledde inga diskussioner

· Reviderad förbundsordning för Norra Sjukvårdsregionförbundet

Vår Mathias Westin var den enda som var upp i talarstolen. Han menade att det är ju väldigt märkligt att man på förbundets hemsida har lagt upp information som om det här som om det redan var beslutat. Men det ska ju beslutas i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten – likväl som hos oss i Västernorrland innan det är klart.

Märkligt.

· Revidering av reglemente för Medborgarpanelen 2019-2022

Det här handlade bara om ett namnbyte. Medborgarpanelen byter namn till ”Beredningen för medborgardialog”.

· Firmatecknare för avkastningsstiftelser Föranledde inga diskussioner.

· Valärenden 2019 Regionfullmäktige

Några poster i Regionen bytte ledamöter. Helt odramatisk punkt.

· Sedan följde ett flertal motioner. Vi stödde en motion om att inrätta ”Compliance Officers”. En motion som Per Wahlberg (M) skrivit i mars 2018. Pers motion går ut på att en jurist ska anställas. Denne ska se till att regelverket efterlevs när det exempelvis gäller bisysslor, felaktiga upphandlingar och garantera att ”Västernorrlands medborgare ska känna sig trygga med att skattepengar används till sjukvård och regional utveckling – inte till böter, vidlyftiga avtal eller felaktiga löner”. Regelefterlevnaden måste bli bättre. ”Den interna kontrollen och styrningen måste förstärkas och med hög prioritet”. ”Region Västernorrland ska ha koll på att avtal, regler och lagar följs”.

Det handlade om att köra detta under en projekttid på 12 månader och sedan permanentera det hela efter utvärdering av projektet.

Det var väl en bra motion? Tyvärr tyckte inte Per Wahlberg det själv längre och yrkade på regionstyrelsens förslag – d.v.s. att avslå motionen. Han yrkade alltså på avslag på sin egen motion! DEN var ny. Vad i det består, att Per, som numera sitter i majoriteten, inte vill ha denna Compliance Officer längre kan bero på, lämnar onekligen öppningar för spekulationer. Motionen röstades ner. Sjukvårdspartiet reserverade sig.

· Sedan följdes en hel del interpellationer, vilket är att betrakta som avancerade frågor riktade till någon nämndsordförande. Det var en hel del intressanta diskussioner här.

· Sist var det en enkel fråga. Den ska i princip bara svaras ja eller nej av den som fått frågan. Det var KD som frågade Vårdvalsutskottets ordförande om primärvårdssatsningen som nu har kommit av sig

Mattias Rösberg
Gruppledare