Precis som specialistläkaren Joakim Eriksson skrev i sin insändare i ST 2/2 är det inte pandemin som har skapat problemen med stora överbeläggningar, men däremot förvärrat dem. Problemen med överbeläggningarna har varit länge på Sundsvalls sjukhus och långt före covid-19. Att påstå något annat är att vilseleda medborgarna.

Regionen måste bli en attraktiv arbetsgivare och föra en vettig personalpolitik. Sjukvården behöver fler händer på golvet. Underbemanning är både fel och farligt. I ett flertal budgetförslag från Sjukvårdspartiet har vi föreslagit satsningar på löner till vårdpersonalen. I den senaste budgeten var det lönesatsningar på 360 miljoner för åren 2022–2024. Något som röstades ned.

Precis som Joakim påtalar, och som ST:s ledarskribent skriver i en ledare (ST 26/1) har Norrbotten skurit ner rejält på administration och stödfunktioner med flera hundra tjänster och sparat 700 miljoner per år. Det visar att det går om man vill. Administration av inget eller tveksamt värde ska städas bort.

Detta hade inte varit möjligt utan maktskifte efter 84 år av socialdemokratiskt styre. En ny majoritet tillträdde 2018 med vårt systerparti Sjukvårdspartiet i Norrbotten som det ledande majoritetspartiet och som fick 35 procent av rösterna och därmed blev största parti i valet.

För det är tydligt att de etablerade riksdagspartierna inte vågar ta itu med frågan om administration och byråkrati. V, S, C, L, KD, M och SD är inte att lita på när det gäller nedskärningar av administrationen, inget av dessa partier har varit beredd att gå lika långt som Sjukvårdspartiet. Det visar att lokala partier gör skillnad.

För syftet måste väl ändå vara som av medborgarna vald politiker att skapa god sjukvård – med god arbetsmiljö och rimliga villkor för dem som arbetar direkt med patienterna.

Demontering av meningslös byråkrati kommer att öka arbetsglädjen och ge högre lön för de tusentals som dagligen gör livet lättare att leva för våra gamla och sjuka, botar, lindrar och tröstar.

Robert Thunfors, gruppledare Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland