Jag är skyddsombud. Många visar allvarliga stressymtom. Några gråter under arbetspassen, skriver Ingela Korhonen

Personalkrisen i Region Västernorrland (RVN) är permanent. Därför har kostnaden för inhyrd personal åter ökat, under fjolåret till 465 miljoner. Ständiga växlingar av hyrpersonal är en del av problemet – det ökar stressen och sjukfrånvaron för oss andra. Halvhjärtade insatser, kompromisser mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern, hjälper inte. Det som krävs är en rejäl satsning på två fronter, båda lika viktiga:

Det är inte dåliga löner som fått så många att sluta utan dålig arbetsmiljö på grund av underbemanning och stängda vårdplatser. Därför måste Region Västernorrland få fart på rekryteringen och för det krävs en signal till hela Vårdsverige i form av en kraftfull lönesatsning. Sjukvårdspartiet föreslog före valet 250 miljoner, alltså 160 miljoner mer än det man hittills har satsat. Det hade gett effekt på både kort och lång sikt.

Grunden till personalkrisen, den dåliga arbetsmiljön, består och förvärras. Vi har ständiga överbeläggningar, många timmars övertid och en enorm stress under arbetspassen. En känsla av att inte hinna och räcka till. En rädsla att göra fel. Förlorad kontroll på grund av flyttning av patienter. Indragna semestrar, ständigt förändrade arbetstider. Och så återkommande introduktioner av ny hyrpersonal som på ett par dygn ska läras upp om obekanta system.

Jag är skyddsombud. Många visar allvarliga stressymtom. Några gråter under arbetspassen. Unga nyutbildade kollegor ser det som omöjligt att arbeta fram till pension eller ens kunna bilda familj på grund av den orimliga arbetsmiljön. Om det här hade varit en vanlig arbetsplats hade den varit stängd för länge sedan i väntan på åtgärder. Vid flera tillfällen har det funnits skäl till att göra det omedelbart därför att arbetsmiljön inte är säker vare sig för patienter eller personal. Men i vården kan man inte göra det.

Vi i Sjukvårdspartiet vill satsa på en hållbar arbetsmiljö med en tydlig plan, utarbetad tillsammans med personalen. Istället för känslan att återigen ha blivit överkörd vill vi skapa delaktighet. Istället för påbud uppifrån ska vi tillsammans finna de lösningar som medför förbättringar. Färre patienter per vårdlag, fler fast anställda kollegor och fler vårdplatser.

De nedskärningar och ”besparingsåtgärder” som den politiska majoriteten i RVN genomfört under de senaste mandatperioderna har skapat den kris som nu drabbar personal och patienter. Det har också lett till kraftigt ökade kostnader (och ännu fler missriktade ”sparåtgärder”).

En verklig effektiv satsning på personalen, både på rekrytering och på arbetsmiljön, skulle ge stora resultat. Också i form av en balanserad och kontrollerade ekonomi, utan dagens enorma kostnader för övertider, hyrpersonal, vårdköer och sämre hälsa för både personalen och länets hela befolkning.

Ingela Korhonen, undersköterska, nyvald ledamot i regionfullmäktige Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs insändaren på ST: Personalkrisen måste lösas ihop med vårdpersonalen – Sundsvalls Tidning