Replik på ”SJVP sprider felaktig information om dygnsvilan” (ÖA 25/9).

S+M+C-majoriteten som måste göra något åt ambulanskrisen kan inte ens reglerna. Det framgår av deras debattinlägg.
Det vi i Sjukvårdspartiet kan göra har vi också gjort – att gång på gång i månader efterlysa åtgärder. Det enda besked vi fått var den 12 juni i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) då man påstod sig ha ”en verktygslåda”. Men den fick vi inte se.

Hittills har man inte ens kommit sig för med att begära dispens från de nya reglerna. Man tycks i stället ha lurat sig själva att tro att detta inte är möjligt.
Elina Backlund Arab (S) har till och med i en tidningsintervju sagt ”att det är helt uteslutet att söka dispens för att fortsätta jobba dygn. Skulle vi göra det bryter det mot de centrala avtalen och riskerar att hamna i ett läge där vi har en verksamhetschef som kan hamna i fängelse.”

S+M+C-politikerna har inte ens orkat läsa avtalsparternas egna kommentarer från i maj till överenskommelsen: ”Centrala parter har konstaterat att det kan finnas behov av att bevilja dispens för arbete i kombination med jour upp till 24 timmar i verksamheter som har ansvar för liv och hälsa.”
Dygnspass, 24 timmar, tillåts alltså fortfarande. Och eftersom det finns ett dispensförfarande kan man söka det. Flera regioner söker nu dispens av olika orsaker därför att, som det heter i avtalet, ”inga andra rimliga åtgärder står till buds”.

Men uppenbarligen tycker majoriteten i Region Västernorrland att det inte finns något behov av dispens eftersom samtliga ledamöter i majoriteten yrkade på avslag när vi lade förslag om detta. Det anser vi är oansvarigt!
Har majoriteten inte förstått vilka konsekvenserna kan bli för patientsäkerheten med en vakansgrad på ambulansen med 40 sjuksköterskor eller ca 30 procent?
Hade man förstått det borde man även om man ännu inte hunnit göra en dispensansökan ha fortsatt enligt nuvarande regler för att försöka rädda kvar personal. Det skulle knappast ha utsatt regionen ens för risken av en sanktionsavgift. Detta handlar ju om att rädda liv.

Pia Lundin, specialistsjuksköterska och oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland