Pressmeddelande

Sjukvårdspartiet – Västernorrland har färdigställt och beslutat kandidatlistan till landstingsvalet 2018. Partiet kommer att anmäla 28 kandidater. Listans sammansättning visar att Sjukvårdspartiet – Västernorrland menar allvar med att gå till val för att ta ansvar för hela länet.

”Listan till landstingsvalet innehåller sjukvårdspersonal, personer med i övrigt rikligt varierande yrken, demokratikämpar, personer engagerade i lokala kommunala partier, äldre, yngre, kvinnor, män – gemensamt för alla är att de vill vara med och ta det ansvar för regionen/landstinget som saknats under en sådan lång tid. Vi är motsatsen till det som varit och vägen mot framtiden!”, säger partiets ordförande Mattias Rösberg.

 

 1. Katarina Hägg, 62 år, Operationssjuksköterska, Örnsköldsvik
 2. Mattias Rösberg, 41 år, Civilingenjör, Sollefteå
 3. Barbro Ekevärn, 68 år, Socionom, Härnösand
 4. Robert Thunfors, 31 år, Rättslig samordnare, Timrå
 5. Annica Engström, 41 år, Integrationspedagog, Långsele
 6. Mathias Westin, 43 år, Systemutvecklare, Örnsköldsvik
 7. Pia Lundin, 60 år, Enhetschef IVA, Sollefteå
 8. Per Gybo, 35 år, Teletekniker, Undrom
 9. Isabelle Tejbo, 53 år, Undersköterska, Härnösand
 10. Ola Johansson, 49 år, Verkstadsarbetare, Bjästa
 11. Birgitta Häggkvist, 55 år, Behandlingsassistent, Holafors
 12. Malte Hellström, 69 år, Pensionär, Bonässund
 13. Ulrika Bergman, 49 år, Kontorsarbetare, Undrom
 14. Per Söderström, 54 år, Projektledare, Långsele
 15. Eva Häggkvist, 70 år, Pensionär, Härnösand
 16. Jörgen Åslund, 54 år, Småföretagare, Sollefteå
 17. Elisabeth Sjöström, 53 år, Arbetsförmedlare, Långsele
 18. Per Nylander, 47 år, Driftingenjör, Sollefteå
 19. Gun Enquist-Öhman, 72 år, Pensionär, Bonässund
 20. Yngve Nilsson, 75 år, Pensionär, Härnösand
 21. Erica Sahlin, 66 år, F.d. skolledare, Härnösand
 22. Matz Sjöberg, 54 år, Behandlingsassistent, Sollefteå
 23. Eva Sköld, 48 år, IVA-sjuksköterska, Sundsvall
 24. Erik Johansson, 44 år, Elevassistent, Örnsköldsvik
 25. Christer Berglund, 66 år, Pensionär, Älandsbro
 26. Mattias Ahlenhed, 50 år, Rektor, Junsele
 27. David Forslund, 28 år, Kriminalvårdare, Timrå
 28. Gerlinde Böttcher, 71 år, Pensionär, Bollstabruk

Vi är beredda att ta ansvar.

Visste du att nästan 85% av regionens/landstingets kostnader ligger på sjukvård? Övriga kostnader är bara småbitar i sammanhanget, även om de inte är oviktiga för det.

Sjukvårdspartiet – Västernorrland: Vården är regionen/landstingets solklart viktigaste kärnverksamhet. Vi är beredda att ta ansvar för den!

Källa: Region – Västernorrlands liggande budget för 2018.
(Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 rev efter FIU)

Denna artikel kräver några förtydliganden.

Trög start är inte rättvist. Inget parti har startat med en sådan gigantisk uppförsbacke som vi. Styrelsen fick 2 månader på sig på dagen, från partiets årsmöte, till sista dagen att få klart valsedlarna den 10 april. Först därefter har vi kunnat rikta blicken framåt över huvud taget.

Det är sant och riktigt att Sjukvårdspartiet vill återställa akut kirurgi, akut ortopedi samt akut kvinnosjukvård med förlossning och BB i Sollefteå. Detta slogs egentligen fast redan i vår ståndpunktsförklaring, som i sin tur publicerades för ca. 1 år sedan (länk läggs i kommentarsfältet).
Du som väljare i övriga länet bör härvidlag fundera till och förstå att en återställning i Sollefteå faktiskt kommer att skapa plats för dig även på ditt sjukhus. Idag ligger Ådalsbor i din sjuksäng. Varför tror du köerna växer?

Vi är också för att vården primärt skall drivas i offentlig regi. Vi vill dock utveckla vården och “10100-modellen” eller “Norrtäljemodellen”, som den också kallas, är en beprövad offentlig modell som vi förespråkar. En sådan modell skulle dessutom gjuta hopp i en sliten organisation och ställa önskan att förbli regionsanställd, eller bli regionsanställd, i ett helt nytt läge. Dessutom faller länsklinikerna som vi ser det naturligt bort i en sådan organisationsform och ledningsstrukturen blir platt och effektiv.

Privat vård vill vi undvika, men Katarina Hägg ger mot slutet av artikeln några exempel på vad vi kan tänka oss. Vi kommer inte att lägga oss i vänster-högerideologiernas krig i denna fråga. Vi vill absolut se en offentligt driven vård, men om alternativet till privat vård är “ingen vård”, så väljer vi motvilligt privata lösningar hellre än att gräva ner oss i ett ideologiskt skyttegravskrig.

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sjukvardspartiet-oppna-bb-igen