Sjukvårdspartiets bilaga till tidningen 7

Sjukvårdspartiet har i samarbete med Tidningen 7 i Örnsköldsvik skapat en egen bilaga till tidningen 7

Sjukvårdspartiet Västernorrland når ut nationellt i P1 – Minska byråkratin och prioritera vården främst

Vi når ut i nationell media med budskapet minskad administration och byråkrati och prioritera kärnverksamheten och vården främst.

Röstdelning – Tre val

På valdagen kan du röstdela. Det innebär att du kan rösta på tre olika partier genom att rösta i de tre valen till riksdag, region och kommun.