Bakgrund

VOON:s vårdcentral “Sollefteå Centrum” öppnade i december 2017 och är medborgare/kooperativt ägd. Man beskriver sig som en “utbildningsvårdcentral” och har totalt fem ST-läkare. Det finns planer på att ta emot en AT-läkare från 1:a december. Man säger “att trygga och säkerställa framtidens rekrytering är avgörande för en nära och trygg primärvård”.

Vidare har vårdcentralen Sollefteå Centrum enligt egen utsago (redovisad i sifferform) den högsta “vårdtyngden” av alla länets vårdcentraler, såväl regiondrivna som privata. Man säger också att man tack vare en fast personalgrupp om åtta läkare (varav fem ST) inte finner sin utmaning i att antalet patienter är för stort (vilket skulle kunna innebära läkarbrist d.v.s. stafettläkare), utan att just vårdtyngden på de patienter som man har är så stor.

Ekonomin

Att så många vårdtunga patienter har sökt sig till vårdcentralen har enligt VOON inneburit en kostnad som är långt över den ersättning som regionen tillhandahåller när det gäller: röntgen, labb och läkemedel.

För att få ordning på ekonomin har VOON enligt egen utsago “tagit fram en åtgärdsplan och arbetar löpande med arbetet att dels minska kostnaderna och dels öka intäkterna”. Den har rullat ett tag och har börjat ge effekter.

Man har sökt om anstånd för kostnader hos regionen (för röntgen, labb och läkemedel) avseende 2018 års andra hälft och man har önskat en uppgörelse om delbetalningar av skulden under 2019. Man säger också att “Primärvården är underfinansierad och detta drabbar alla hälsocentraler/vårdcentraler, men är en stor utmaning för oss som privat/kooperativt ägd vårdcentral, speciellt i inledningsfasen”

Att primärvården är underfinansierad i Västernorrland finns det många indikationer på och snart sagt alla partier i regionen är överens om att “satsa på primärvården”.

Akuta ekonomiska problem

Sedan är det ju välkänt att regionen med full kraft gjort sitt bästa för att inte hjälpa VOON:s vårdcentral och dess ca. 8000 listade. Speciellt omtalade är ju de drygt 800 000:- som regionen dragit av på ersättningen till VOON, i stället för att skicka en faktura. Man beslutade: Att bevaka Regionens fordringar strikt efter “Betal- krav- och kreditpolicyn”.

Så såg situationen ut fram tills i torsdagen den 25:e oktober. Då tillkännagav VOON att Handelsbanken, efter ett beslut i bankstyrelsen, låst deras checkkredit. De krävde kapital motsvarande totalt lån och checkkredit för att omvärdera sitt beslut. Enligt uppgift var de långfristiga skulderna 3,2 miljoner och checkkrediten 900 000:-. Allt skulle alltså återbetalas – dvs ca. 4 miljoner.

Därmed såg VOON ut att gå mot en i princip omedelbar konkurs. Alternativet var en rekonstruktion, men det hade VOON blivit avrådd från att söka (med motiveringen att det skulle vara svårt att få till). Detta råd är något som många ställer sig helt oförstående till.

Regionsstyrelsen har möte

Det slumpar sig så att på fredagen den 26:e oktober så har regionstyrelsen möte. Observera att detta är samma regionstyrelse som varit under hela mandatperioden 2014 – 2018. Frågan om VOON och dess vårdcentral lyfts, men “nya ärenden” fick inte föras upp på ärendelistan påstod ordföranden Erik Löfgren. Därför vart det bara en “information” om det hela.

Detta är dock inte en korrekt hantering, se Kommunallagen 4 kap 20 §. Där framgår det att alla ledamöter i nämnder och styrelser har initiativrätt. Och en punkt på dagordningen skall vara “fastställande av ärendelista”. Det är vid den punkten som man som ledamot ska/kan yrka på nya ärenden. Man har alltså rätt att begära att få upp ett nytt ärende och då skall ordförande ställa frågan till ledamöterna om det nya ärendet får vara med (d.v.s. ställa nya ärendet under proposition).

Det rimliga hade förstås varit att regionstyrelsen diskuterat hur Regionen hade tänkt ta hand om de 8 000 innevånare, som i och med en eventuell konkurs, riskerat att mista sin ordinarie vårdcentral (VOON). Man borde rimligtvis ha funderat vad en sådan smäll skulle komma att kosta regionen då det är välkänt att de regionstyrda vårdcentralerna i området inte alls har kapacitet att ta emot patienterna. Det hade inneburit en enorm smäll i form av stafettkostnader då dessa vårdcentraler hade blivit tvungna att bemanna upp.

Befolkningen i Ådalen går samman

Under fredag, lördag och söndag 26 – 28/10 samlar Sollefteåborna och Sollefteåföretag tillsammans med “många bäckar små” från andra håll in 1,2 miljoner för att rädda VOON. Här kan nämnas att Sjukvårdspartiets kommunala samarbetsparti “Västra Initiativet” har bidragit med 200 000:-.
En vårdcentrals listade patienter ger en “månadspeng” till sin vårdcentral. Därför har det även bedrivits en listningskampanj, för att få fler att “gå över” till VOON:s vårdcentral, på Sollefteås två största matvarubutiker. Fler listade, helst då inte så vårdkrävande, har varit ett önskemål från VOON:s ledning under en längre tid. Siffran 1000 fler patienter har framgått av uttalanden från VOON:s ledning.

På söndagskvällen meddelar VOONs VD Kerstin Brandelius: 

“Till alla fantastiska medmänniskor som gör ALLT!! Vi har ikväll på styrelsemöte beslutat att inte begära oss i konkurs i morgon, måndag den 29/10, vilket vi informerat Region Västernorrland om ikväll via e-post. Vi kommer att träffa en juristfirma på onsdag för att diskutera möjligheterna till en Företagsrekonstruktion utifrån vår nuvarande situation.

Vi har just nu (söndag kväll kl. 21.00) fått in över 1,1 miljoner och mer är på väg; via swish, bankgiro och personer som vill köpa andlar och/eller erbjuder att var borgenärer.

Vi känner otroligt tacksamma och ödmjuka över den enorma generositet som Ni alla visar oss och vår verksamhet. Vi ger inte upp!

Vi vill dock betona att detta INTE innebär att allt ordnar (sig /SJVP:s anm). Utan att detta är vår fortsatta strategi för en ekonomi i balans och där vi kan fortsätta att ge våra medborgare den vård de behöver och förtjänar.

Vi ger helt enkelt inte upp!”

Sjukvårdspartiets ståndpunkt

Sjukvårdspartiet anser att detta är ett oerhört dåligt hanterat ärende.

Vi anser också att den insats som befolkningen i Sollefteå med omnejd har gjort för “sin” vårdcentral – att samla in ett miljonbelopp på 3 dagar – torde sakna motstycke.

Den 1:a januari skall en ny regionsstyrelse ersätta den nuvarande. Det behövs verkligen. Den nuvarande ser inte till kostnader och inte till vårdtagarna, utan verkar helt låst på att oavsett konsekvenser stjälpa en vårdcentral utifrån någon sorts principiell prestige.