Västernorrland har sedan det stora besparingsprogrammet 2008-2010 minskat antalet vårdplatser radikalt. Antalet vårdplatser inom specialiserad somatisk vård har minskats med 21% mellan åren 2006 till 2015. Detta motsvarar 127 vårdplatser. Västernorrland har år 2015 Norrlands lägsta antal vårdplatser efter invånarantal. (Gävleborg ej medtaget p g a oklarhet av uppgifter om vårdplatser för privat sjukhus). Trots rekordhög överbeläggning under hösten 2016 fortsätter landstingsledningen ett aggressivt vårdresurs-minskningsprogram, där allt färre ska göra allt mer.

Det är anmärkningsvärt att notera att Kalmar läns landsting har valt en helt annan väg. Ingen minskning av vårdplatser. Jämfört med Västernorrlands invånarantal redovisar Kalmar År 2015  78 fler vårdplatser inom sluten somatisk vård, detta till 1000kr/invånare lägre nettokostnad totalt för specialiserad somatisk vård!

vardplatser-06-15

Västernorrland redovisar  år 2015, trots 78 färre vårdplatser, avsevärt högre kostnader för personal, tjänster (bl a verksamhetsanknytna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m.) och köp av verksamhet. I nedanstående figurer framgår dessa kostnader före besparings-programmet 2010 och utfallet 2015. Kalmars uppgifter är uppjusterade till LVN invånarantal.

kostn-som-vard-2009

kostn-som-vard-2015

Kalmar läns landsting uppvisar regelmässigt en av landets allra bästa resultat och därtill kostnadseffektivt. Västernorrland finns i andra värdeskalan. Upprepade rekord i överbeläggningar under 2016/17, se vidare Nuläge God Vård och  Vårdskador.

Trots denna insikt handlar landstingsledningen nu uteslutande utifrån en blind kostnadsjakt! Goda föredömen finns!

Gå med i Sjukvårdspartiet så vi får driva en politik med vården i fokus!

Bli medlem här.