Vårdgarantin i Västernorrland: Dramatiska försämringar!

När (S) och (Mp) vann valet 2014 och därmed tog över makten i Landstinget Västernorrland, så var deras viktigaste mål, näst efter att sänka kostnaderna, att minska vårdköerna.
Efter närmare fyra år, under vilka man med mer eller mindre brutala åtgärder har genomfört sitt “besparingsprogram”, med omfattande nedskärningar och införandet av en ny ineffektiv byråkratisk organisation – länskliniksystemet – så drabbas nu vi medborgare av politikernas fullständiga misslyckade.
Den andel vårdsökande som försöker få ett första läkarbesök i Västernorrland, men tvingas vänta mer än “vårdgarantins” 90 dagar, har ökat när det gäller 14 av de 19 olika typer av vård som mäts!
I åtskilliga fall oerhört dramatiskt.
Även om det finns några undantag, främst inom neurologi, så visar diagrammet nedan tydligt hur kraftiga försämringarna har varit närmast genomgående under mandatperioden. Störst är försämringarna inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). Att det i diagrammet fattas en blå stapel just för Barn-och Ungdomspsykiatri (BUP) beror på att utgångsläget år 2014 för BUP var 0 (noll). Ingen behövde vänta mer än 90 dagar Men det var då det…
Så här kan vi inte ha det! Läs vårt valprogram och se vad vi vill göra åt det [Läs valprogrammet]