Vårdgarantin i Västernorrland: Djup kris säger vi!

Sjukvården i Västernorrland är i djup kris. Vi är på fel väg och vi har varit det länge. Sjukvårdspartiet Västernorrland har lösningarna på problemet, se vårt valprogram: [valprogram 2018]. I korthet stavas lösningen: Sammanhållna vårdkedjor/områden. 

På hemsidan www.vantetider.se redovisas resultatet av hur landets olika landsting/regioner uppfyller vårdgarantin. Graferna nedan visar hur svårt det är att få komma till en allmänläkare inom 7 dagar i primärvården. Därefter visas hur svårt det är att, efter besöket i primärvården, få komma till en specialist inom 90 dagar. Slutligen visas hur svårt det är att slutligen få komma till sin åtgärd inom ytterligare 90 dagar. 

Alla tre ovan angivna “antal-dagar-mått” ingår i vårdgarantin och eftersom detta är en tågordning som följs så kan det, om man har otur, innebära väldigt långa väntetider att ta sig igenom det här. Speciellt eftersom Västernorrland har så usla resultat i att uppfylla dessa delar i vårdgarantin.

Graferna talar sitt tydliga språk. I allt väsentligt befinner sig sjukvården i Västernorrland i djup kris.

Grafen ovan avser data för “våren” 2018, enligt www.vantetider.se

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök. Värdena är medel för de 6 första månaderna 2018 (jan – jun). Källa: www.vantetider.se
 

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd. Värdena är medel för de 6 första månaderna 2018 (jan – jun). Källa: www.vantetider.se