Vården i länet: Djup kris säger vi!

Sjukvården i Västernorrland är i djup kris. Vi är på fel väg och vi har varit det länge. Sjukvårdspartiet Västernorrland har lösningarna på problemet, se vårt valprogram: [valprogram 2018]. I korthet stavas lösningen: Sammanhållna vårdkedjor/områden. 
På hemsidan www.vardenisiffror.se redovisas resultatet av hur landets olika landstings/regioners medborgare rankar verksamheten. Alla grafer nedan baseras på de i skrivande stund (aug. 2018) senaste rapporterade siffrorna (2017). Graferna talar sitt tydliga språk. I allt väsentligt befinner sig sjukvården i Västernorrland i djup kris.