Denna video har inte Sjukvårdspartiet Västernorrland skapat. Den tillhör och har skapats av ockupationen i Sollefteå.

De är en gräsrotsrörelse som startade i en kamp om jämlik sjukvård och därigenom behålla förutsättningarna för att bo kvar i inlandet. Tillgång till nära akutvård handlar om trygghet och säkerhet för befolkningen som bor i området.

De handlar om begreppet ”den gyllene timmen” där tiden till akut kirurgi vid allvarlig skada är en viktig faktor för överlevnad. Ett dussintal forskningsrapporter finner ett liknande samband mellan avstånd till förlossningsenhet och dödsfall bland både moder och barn.

Oro, ångest och panik är känslor som gravida kvinnor i områden kring nerlagda förlossningsavdelningar har uttryckt. För vissa har de förstört deras graviditet och tagit beslutet åt dem att inte skaffa fler barn pga. rädsla.

En stressad resa till vård fylld av otrygghet kan förvärra de medicinska förutsättningarna och skapa komplikationer som annars inte skulle finnas. Skicket på vägarna i Västernorrlands inland är dokumenterat dåliga. En vibrationsmätning på bår i utryckande ambulans konstaterade den närmaste likheten i databasen var ”en bandtraktor som grovbröt en skogsbilväg med inslag av stora stenar.” Vid akut blödning hos en gravid kvinna rekommenderas snabb vård och att ambulansen kör lugnt och undviker stötar. En omöjlighet med rådande förhållande vilket idag kan visa sig dödlig. Ambulansvården för en invärtes blödning är i princip obefintlig. De går inte att behandla i ambulansen och de går inte att diagnosiera i ambulansen. Den enda avgörande faktorn är tid till vård.

Sjukvårdspartiet Västernorrland vill åter öppna Förlossningen, akut kirurgi, akut kvinnovård och akut ortopedi vid Sollefteå Sjukhus. Vi vill göra de med motiveringen att det är en livsavgörande åtgärd som kommer rädda liv som idag skulle gå förlorade. De har inte sparats några pengar på att lägga ner, de har gjort vården dyrare och tillgängligheten sämre. Med en sammanhållen vårdkedja och 3 fullvärdiga akutsjukhus i västernorrland kommer vården att återställas och utvecklas.

Rösta på Sjukvårdspartiet Västernorrland – De är vi som kan vård.