Vi är beredda att ta ansvar.

Visste du att nästan 85% av regionens/landstingets kostnader ligger på sjukvård? Övriga kostnader är bara småbitar i sammanhanget, även om de inte är oviktiga för det.

Sjukvårdspartiet – Västernorrland: Vården är regionen/landstingets solklart viktigaste kärnverksamhet. Vi är beredda att ta ansvar för den!

Källa: Region – Västernorrlands liggande budget för 2018.
(Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 rev efter FIU)