Våra svar 5 frågor från sjukhusföreningarna i Örnsköldsvik och Sollefteå.

Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om att tillsätta lokala sjukhuschefer på de tre sjukhus orterna?
Svar: Ja, för Sjukvårdspartiet – Västernorrland är det helt självklart att vägen till ökad personaltrivsel, minskat stafettberoende och mer vård per skattekrona, resulterande i kortare köer, går genom ett lokalt ledarskap där möjligheterna i de lokala förutsättningarna tillvaratas.


Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå?
Svar: Ja, och Sjukvårdspartiet – Västernorrland vill betona att den s.k. ”besparing” som påstås ha gjorts i Sollefteå är försumbar även om den fanns. Efter stängningen av BB i Sollefteå så har osäkerheten och otryggheten ökat massivt i de delar av länet som enheten tidigare hanterade. Här har ett misstag begåtts och det måste korrigeras. Sjukvårdspartiet säger därför självklart ja till att stödja ett förslag om att åter öppna BB i Sollefteå.


Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om att hitta nya samverkanslösningar t.ex. liknande Norrtäljemodellen med kommuner som så önskar?
Svar: Ja. Detta är ett av Sjukvårdspartiet – Västernorrlands vallöften.


Stödjer Sjukvårdspartiet – Västernorrland ett utökat samarbete med universitetssjukhuset i Umeå?
Svar: Ja självklart. Ett utökat samarbete med Umeå skulle innebära att vi kan ta del av deras kompetens när det gäller forskning, magisteruppsatser och annat som ett Universitetssjukhus har mera resurser av. Vi kan även fungera som samarbetspartners när det gäller utbildningsplatser. Sjukvårdspartiet vill satsa på personalen genom att renodla arbetsuppgifter för olika personalkategorier. Att arbetsmiljön prioriteras. Arbetslivserfarenhet ska premieras genom högre löner för att behålla kompetent och erfaren personal. Personalen ska garanteras kompetensförsörjning för att följa med i den utveckling som sker inom vården.


Kommer Sjukvårdspartiet – Västernorrland att stödja ett förslag om en noggrann utredning av den centrala administrationen?
Svar: Ja, det är uppenbart att den centrala administrationen är i behov av en grundlig genomlysning. I övrigt så håller Sjukvårdspartiet – Västernorrland med Centerpartiet i denna punkt när de säger att ”Den centrala administrationen ska alltid vara resurseffektiv för regionen, transparant för invånarna och stödjande för övriga verksamheter i Region Västernorrland”

Sjukhusföreningarnas bedömning: Oreserverade ja på samtliga frågor. (Grönpå alla frågor.

Läs om undersökningen här: https://utvecklavarden.wordpress.com/