Sedan stadgan uppdaterades vid det digitalt hållna partistämman den 25 april så skall Sjukvårdspartiet för första gången hålla två partistämmor per år. Vårmötet ska vara det riktiga ”årsmötet” som hanterar val av funktionärer, exempelvis styrelse, revisorer och valberedning. Höstmötet ska vara mer av informativ art men ska besluta om medlemsavgift och arvoden, reseersättningar mm till partiets olika organ och funktionärer. Höstmötet ska också hantera eventuella fyllnadsval.

När?
Söndagen den 31 oktober kl 12.30
Var?
First hotel stadt, Skeppsbrogatan 9 i Härnösand
Mingel startar vid kl 11.00 för att få lunch krävs anmälan till vår politiska sekreterare Per Gybo antingen via mail per.gybo@sjukvardspartiet.se eller telefon 073 620 12 84
Varmt välkommen!