Denna artikel kräver några förtydliganden.

Trög start är inte rättvist. Inget parti har startat med en sådan gigantisk uppförsbacke som vi. Styrelsen fick 2 månader på sig på dagen, från partiets årsmöte, till sista dagen att få klart valsedlarna den 10 april. Först därefter har vi kunnat rikta blicken framåt över huvud taget.

Det är sant och riktigt att Sjukvårdspartiet vill återställa akut kirurgi, akut ortopedi samt akut kvinnosjukvård med förlossning och BB i Sollefteå. Detta slogs egentligen fast redan i vår ståndpunktsförklaring, som i sin tur publicerades för ca. 1 år sedan (länk läggs i kommentarsfältet).
Du som väljare i övriga länet bör härvidlag fundera till och förstå att en återställning i Sollefteå faktiskt kommer att skapa plats för dig även på ditt sjukhus. Idag ligger Ådalsbor i din sjuksäng. Varför tror du köerna växer?

Vi är också för att vården primärt skall drivas i offentlig regi. Vi vill dock utveckla vården och “10100-modellen” eller “Norrtäljemodellen”, som den också kallas, är en beprövad offentlig modell som vi förespråkar. En sådan modell skulle dessutom gjuta hopp i en sliten organisation och ställa önskan att förbli regionsanställd, eller bli regionsanställd, i ett helt nytt läge. Dessutom faller länsklinikerna som vi ser det naturligt bort i en sådan organisationsform och ledningsstrukturen blir platt och effektiv.

Privat vård vill vi undvika, men Katarina Hägg ger mot slutet av artikeln några exempel på vad vi kan tänka oss. Vi kommer inte att lägga oss i vänster-högerideologiernas krig i denna fråga. Vi vill absolut se en offentligt driven vård, men om alternativet till privat vård är “ingen vård”, så väljer vi motvilligt privata lösningar hellre än att gräva ner oss i ett ideologiskt skyttegravskrig.

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sjukvardspartiet-oppna-bb-igen