I avsnittet pratar Per och David om Moderaternas besked att de vill lägga ner Sollefteå sjukhus. De diskuterar även vårdplatsbristen och vad som görs för att förbättra läget. En nedläggning av Sollefteå Sjukhus skulle innebära cirka 13 000 extra vårddygn och 12 000 extra akutbesök för Sundvalls sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus. Idag har Sundsvalls sjukhus enorma problem med rekrytering av personal samt överbeläggningar.

Vårdpersonalen på Sundsvalls sjukhus samt på Sollefteå sjukhus förtjänar inte denna osäkerhet. Närheten till akutsjukvård är en fråga om liv och död. Långa resor vid akuta sjukdomsfall är inte lösningen.

För att lyssna på avsnittet klicka på någon av följande länkar, använd spelaren på sidan eller sök på Regionpodden där du hittar poddar.