Valberedningen informerar

Valberedningen i Sjukvårdspartiet Västernorrland informerar

Vi söker nu dig som vill arbeta för att genomföra sjukvårdspartiets politik och som har tid och lust att engagera dig i styrelsearbetet för vårt parti. Erfarenhet från styrelsearbete är såklart bra, men inget krav. Vi söker kandidater från hela Västernorrland, eftersom vi vill att samtliga delar av vår region ska vara representerade.

Sjukvårdspartiet Västernorrland håller partistämma den 18 april 2020.

Valberedningen har till uppgift att samla kandidater till styrelsen för partiet.

På stämman kommer förslag om nya stadgar att behandlas. Om dessa antas kommer styrelsen att utökas. Om de föreslagna stadgarna inte antas kommer de nuvarande stadgarna att fortsätta gälla och styrelsen kommer att ha samma omfattning som nu.

Styrelsen består nu av totalt sju ledamöter och fyra ersättare, inklusive ordförande, vice ordförande och kassör. Om de nya stadgarna antas kommer styrelsen att bestå av elva ledamöter och fem ersättare. Ett arbetsutskott kommer då också att inrättas som tar hand om det mesta av det löpande praktiska arbetet.

Hur många ledamöter och ersättare som kommer att väljas på stämman är alltså i dag inte klart. Valberedningen kommer att ha två förslag till stämman, ett enligt de föreslagna nya stadgarna och ett för det fall styrelsen kommer att se ut som den nu gör med färre ledamöter och ersättare.

Ledamot och ersättare väljs för två år i taget enligt den gamla stadgan. I den nya stadgan föreslås det att ledamot väljs på två år i taget och ersättare på ett år i taget. Ungefär halva antalet ledamöter och ersättare väljs på varannan stämma (vartannat år) så kontinuiteten i styrelsen säkerställs.

Vi behöver också få in nomineringar till två revisorer och två revisorsersättare. Dessa väljs på ett år i sänder.

Låter det här som något för dig? Eller du kanske vill rekommendera någon annan person?

Nominera då dig själv eller annan till uppdrag som ledamot eller ersättare genom att maila Else Ammor, sammankallade i valberedningen.

Vi vill ha din nominering senast den 18 mars 2020.

För valberedningen

Else Ammor

Mail; else.ammor@sjukvardspartiet.se