ENAR RÖNNQVIST, 61 år, från Njurunda hade haft svåra smärtor i höften i fem år och blivit skickad hit och dit mellan olika sjukhus, innan han äntligen skulle få bli opererad på ortopeden i Sundsvall i mars 2017. Men så blev det inte. Han fick återbud, och när han slutligen blev opererad i Sollefteå hade han väntat i ytterligare 16 månader.

Det här är inte ett unikt fall. Väntetider av olika slag har under den senaste mandatperioden blivit allt längre i Västernorrland – alltså sedan nuvarande ledning tog över landstinget 2014.

Operationen i Sollefteå gick bra och Enar är nöjd med bemötandet på sjukhuset. Men han har fortfarande värk och har väntat länge på att få träffa en läkare efter operationen.

Det är också typiskt: Själva vården i Västernorrland är av högsta klass – läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal gör beundransvärda insatser, ofta under mycket svåra förhållanden. Problemen i vården i vårt län beror på den organisation, den byråkrati och de beslutsprocesser som ledningen för landstinget/regionen har skapat.

Det vill vi ändra på:
Vården ska styras lokalt med ett direkt inflytande för personalen. Det ger helt andra möjligheter än dagens byråkrati för att stoppa den personalflykt och avhjälpa den personalbrist som är en huvudorsak till vårdköerna och de långa väntetiderna. Och därmed också för en bättre vård till lägre kostnad.