Ekonomisk katastrof i Västernorrland

Haveri för sparplan i Västernorrland
Kostnadsminskning på 250 miljoner blev 300 miljoner i kostnadsökning
Nedläggningar i Sollefteå, nedläggning i Härnösand hot om nedläggning i Övik, ett överbelastat Sundsvall samt införandet av den katastrofala länsklinikorganisationen: Om i stället ingenting av detta hade gjorts, så skulle det ekonomiska läget ha varit ungefär 300 miljoner bättre i dag än vad som nu faktiskt är fallet. Föga förvånande flaggar region Västernorrland nu för ett backresultat för 2018.

Detta redogjorde Mattias Rösberg, ordförande för Västernorrlands Sjukvårdsparti, för vid en presskonferens i Härnösand den 23 augusti. Siffrorna han presenterade var alla hämtade direkt ur Region Västernorrlands egna årsredovisningar (resultatrapporter).

Det här betyder att de två allra viktigaste mål som praktiskt taget alla partier i landstinget, numera regionen, ställt sig bakom, helt har misslyckats. Det ena var en ekonomi i balans och det andra var kortade vårdköer. För i stället för kortare vårdköer är dessa nu längre, i många fall dramatiskt mycket längre än för fyra år sedan.
– Och det ekonomiska haveriet är närmast monumentalt, säger Mattias Rösberg. 2015 sade dåvarande landstingsdirektören Anders L Johansson att ekonomin hotades av ”kollaps” om inte hans ”besparingar” genomfördes. Men läget nu är sämre än det var 2015 och orsaken är att ”sparåtgärderna” var feltänkta redan från början.

De åtgärder som landstingsmajoriteten beslutade om skulle minska de årliga kostnaderna med 250 miljoner kronor fram till utgången av 2018. Resultatet har istället blivit kostnadsökningar på 300 miljoner. En skillnad på över en halv miljard.

– Det tragiska är, att alla åtgärder, allt lidande och alla olägenheter – allt från nedläggningarna i Sollefteå till de förlängda köerna och väntetiderna, kanske mest i Sundsvall – allt detta har varit fullkomligt onödigt. Regionens ekonomi skulle ha varit 300 miljoner bättre i dag än den nu tyvärr är om man avstått från hela det så kallade sparprogrammet.
– Det otroliga fel man har gjort – som både jag och andra påpekade redan när planen presenterades – är att man räknat med att kostnaderna för nedlagda och flyttade verksamheter bara skulle försvinna – och att det inte skulle uppstå några nya kostnader någonstans. Man har alltså missat att kostnaderna följer med flyttade patienter, att det dessutom uppstår ökade kostnader på det nya stället, inklusive övertider, sjukskrivningar och trängseleffekter på ett redan överbelastat Sundsvalls sjukhus.

– Till detta kommer självklarheter som transportkostnader och ökade kostnader för vården när patienter har fått stå i kö månad efter månad utan att ens få träffa en läkare. Vidare kraftigt ökade kostnader för stafettpersonal eftersom åtgärderna närmast lett till personalflykt och till stora rekryteringsproblem.
Regionledningen har temporärt lyckats dölja den ekonomiska kollapsen genom att en skattehöjning på c:a 300 miljoner och bidrag från staten lett till ett tillfälligt överskott på 75 miljoner 2017. Men den nya regiondirektören har redan varnat politikerna för att man redan ligger mer än 117 miljoner sämre än årets budget och för att prognosen redan pekar på ett underskott på 42 miljoner.
Läs mer i dokumentet nedan.

Fakta och analys