Sjukvårdspartiet gick till val på att öppna den akuta verksamheten samt BB i Sollefteå och nedlagda avdelningar på Örnsköldsviks och Sundsvalls sjukhus. Det står vi fast vid!

Men eftersom vården är raserad efter åtta års ”besparingar” och centraliseringar, beslutade av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Liberalerna – med vården försatt i dess djupaste kris någonsin, kanske värst i Sverige – så kommer det att ta tid.

Det går snabbt att riva ner men inte att bygga upp, särskilt inte i det läge som Region Västernorrland försatts i och med de krav man måste ställa på sjukvården. Det kan ta flera år innan vi når våra mål. Det innebär inte att vi släpper dem.

Först måste vi lösa personalkrisen med de personalsatsningar och den nya personalpolitik som vi också gick till val på. Utan tillräckligt med egen personal – inga förbättringar. Regionen måste bli en riktigt attraktiv arbetsgivare. Och i takt med att vi kan rekrytera och behålla egen personal ska vi reparera de skador som tidigare styren har ställt till med och bygga upp en sjukvård som både personal och patienter kan vara nöjda med.

Men i ett läge då underbemanning och överbeläggningar till och med har kostat patienter livet är det lätt att förstå, att också fullgod patientsäkerhet är ett oavvisligt krav i vår politik. Och då måste vi acceptera att det kan ta tid att utveckla nya verksamheter som exempelvis akutkirurgi och BB i Sollefteå. Vi måste rädda det som finns först.

Vårt mål är att hela länet ska få den rättvisa och jämlika sjukvård som Hälso- och sjukvårdslagen talar om. Vi ska genomföra de förbättringar som vi har lovat – och då inte bara i Sollefteå. Det blir inte lätt och kommer att ta tid, men folk får lita på att vi kommer göra allt vi kan för att genomföra vår politik.

Och den politik vi vill genomföra måste ha ett parlamentariskt stöd, både för enskilda åtgärder och för långsiktiga mål. Så visst är det sant som Moderaterna säger, att ett minoritetsstyre är bräckligt. Det saknar den absoluta makten. Men om också de partier som för närvarande inte ingår i vår koalition står fast vid sina vallöften så blir det inte några problem. Och de är fortfarande välkomna att ansluta.

I regionens nuvarande läge är det helt avgörande att V och C stödjer målet att öppna akutkirurgi och BB i Sollefteå. Vi har fått tydligt besked från Lars-Gunnar Hultin (V) men var står Jonny Lundin (C)? Kommer han att kompromissa bort sina vallöften för att komma till makten med S och M eller kommer han att stödja vårt förslag på ett minoritetsstyre?

Samma fråga måste ställas till Moderaterna. De var först med att tillsammans med fyra andra partier kräva en verkligt kraftfull och målmedveten satsning på personalen. Har man övergivit det man nyss stod i spetsen för och i så fall, varför? Det är en viktig del av lösningen på regionens problem.

Tillsammans kan vi fokusera på de viktigaste frågorna för att ge personalen och länets alla invånare hopp och framtidstro. En bättre vård är möjligt.

Pia Lundin, Sjukvårdspartiet Västernorrland, kandidat till hälso- och sjukvårdsregionråd

Läs mer:

Ovanstående insändare i Örnsköldsviks Allehanda: https://www.allehanda.se/2022-10-31/sjvp-vi-haller-vara-valloften-men-det-kommer-att-ta-tid