Moderaterna sällar sig de partier som fullkomligt skamlöst glömmer bort vilka beslut de drivit igenom under den gångna mandatperioden – för att nu presentera valfläsk i form av löften att göra det rakt motsatta bara de får tillräckligt med röster för att regera regionen ett tag till.

För knappt ett år sedan var Moderaterna tillsammans med Liberalerna och Socialdemokraterna med om att stänga den akutgeriatriska avdelningen i Sundsvall. Samtliga ledamöter för de tre partierna röstade igenom avvecklingen. Hade Moderaterna höjt sin stämma då hade den geriatriska avdelningen fortfarande funnits kvar.

Men nu kan man läsa i Moderaternas valprogram: ”Inrätta geriatriska kliniker i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall så att äldre sköra patienter får vård i sitt närområde och slipper långa transporter.”

Redan 2013 kom en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om geriatriks vård på sjukhus. De skrev att om vården av de äldre struktureras så är den bättre än vanlig vård. Förutsättningen är att ett tvärprofessionellt geriatriskt team inte bara svarar för bedömningen utan även att de har det direkta patientansvaret i den fortsatta vården. Med ett sådant arbetssätt får de äldre en bättre grundläggande funktion och möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet efter sjukhusvistelsen ökar.

Det var bara ett av många argument som vi förde fram i debatten.

Men då, för ett år sedan, visste ledande moderater och socialdemokrater bättre. I intervjuer förklarade de att geriatrikerna måste lära sig att arbeta på ett annat sätt och att även geriatrikavdelningen måste vara med och bidra till kostnadsreduceringarna. Och det till den milda grad att hela avdelningen togs bort. Geriatrikpatienter skulle behandlas lite varstans i hela sjukhuset och geriatrikerna skulle börja med konsultverksamhet istället för att ha ansvar för sina egna patienter på sin egen klinik

Ett återremissyrkande som vi i Sjukvårdspartiet lagt ned själ och hjärta på ignorerades totalt. Trots protester också från läkarna och långvariga debatter i nämnder, styrelser och i regionfullmäktige så drevs avvecklingsbeslutet igenom.

Vi i Sjukvårdspartiet vidhåller att det ska finnas en geriatrisk klinik och en akutgeriatrisk avdelning på Sundsvall sjukhus. Den skall utvecklas så att direktinläggningar ska vara möjliga för att minska belastningen på akutmottagningen och minska lidandet för de äldre. I stället för att de som nu skall vänta i timmar, spendera natten på akutmottagningen eller skickas till ett annat sjukhus. Efter den behandlingen är risken dessutom stor att vårdtiden blir längre än nödvändigt.

Pia Lundin
Specialistsjuksköterska
Regionråd i opposition
Sjukvårdspartiet Västernorrland