Sprider Region Västernorrlands ledande politiker och chefstjänstemän dubbla budskap om sina ”kostnadsreduceringar”? Eller har de ändrat uppfattning efter all kritik men vägrar att erkänna det?

Låt oss anta att, som Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) ordförande Lena Asplund (M) påstår, att beslutet redan från början var att bara långvarig respiratorvård i Sollefteå skulle läggas ner. Det här är då några av de insatser av desinformation, ”fake news”, som regionens makthavare svarat för:

  • På regionens pressträff den 8 mars 2021 presenterades ett arbetsmaterial som utgick från de direktiv verksamheten fått. ”Avveckla den invasiva ventilatorbehandlingen i Sollefteå”, ”Sollefteå uppfyller inte nivåerna som krävs för att upprätthålla invasiv ventilatorbehandling”, ”vi behöver stärka Ö-vik”, sade hälso- och sjukvårdsdirektören.
  • I underlaget till HSN den 25 maj där förslaget röstades igenom av majoriteten, S+M+L, och som följde med hela vägen till regionfullmäktige den 25–26 augusti står det: ”I förslaget ingår mer konkret att CRRT (kontinuerlig dialysbehandling) samt den invasiva ventilatorbehandlingen – som omfattar 30-40 vårdtillfällen per år – överförs till IVA i Örnsköldsvik”.
  • I beslutsunderlaget till MBL förhandlingen den 26 maj mellan arbetsgivare och fack står det; ”avveckling av behandlingsformerna invasiv ventilatorbehandling i Sollefteå”. Förhandlingen slutade i oenighet om arbetsgivarens förslag.
  • Länsverksamhetschefen informerade personalen på regionens intranät den 21 juni. Budskapet var att det inte bara är respiratorpatienter som skall förflyttas utan även som en ”säkerhetsåtgärd” de som kan få behov av den behandlingen, (informationen ligger fortfarande kvar).

Mot den bakgrunden är det märkligt att Lena Asplund i regionfullmäktige den 27 oktober, två månader efter beslutet, hävdade att man från ”dag ett” sagt att beslutet om respiratorvården bara handlade om ”långvarig” vård, vilket hon ”förtydligade” med att det bara handlar om vård i mer än 72 timmar. Det innebär i princip att alla berörda patienter blir kvar och att intensivvårdsavdelningen inte kan ”nedgraderas” till en intermediäravdelning.

En störtflod av offentliga debatter och i medierna uppmärksammade reaktioner har utgått från att respiratorbehandlingen i Sollefteå helt skulle läggas ner.

Nu förklarar ordförande i HSN varför man inte lyckats nå ut till innevånare och lägger därmed ansvaret på oppositionen och media. ”Det är inte så lätt när man inte vill lyssna”, ”Det är svårt att komma ut i bruset” ”Hälso- och sjukvårdsdirektören lyckades inte nå ut i media”.

Det faktum att man aldrig lyckades nå ut till personalen hellre och tydligen inte ens märkt av vare sig oron, missförstånden eller uppsägningarna är skandalöst. Har man ens försökt?

Ansvaret faller tungt på makthavarna när den tänkta så kallade besparingen på 5,7 mkr ersätts av dyra hyrnotor sedan en stor del av personalen sagt upp sig ” i onödan”.

Hur kan man försvara en sådan hantering av personal och befolkning?

Pia Lundin

Oppositionsråd
Sjukvårdspartiet Västernorrland

Mona Hammarstedt

Gruppledare
Kristdemokraterna