Robert Thunfors från Sjukvårdspartiet skriver i sin replik att partiet vill att regionen ska skriva in i den regionala utvecklingsstrategin att det ska bli stopp för stora vindkraftsparker.

Bakom signaturen ”Statsvetare” döljer sig någon med det klassiska folkskollärarsyndromet, nu nog buret också av en och annan lärare och rektor från grundskolan: ”Vet allt, kan allt och har aldrig fel”.

En region kan göra mycket när det gäller vindkraft. Till och med själv äga vindkraftverk, vilket ledde till en skandal för Region Gävleborg. Två kraftverk man köpt för 72 miljoner tvingades man 2022 sälja för 12 miljoner. Vi ska se till att Region Västernorrland (RVN) inte gör något sådant.

Det är riktigt att regionen ännu inte kan överpröva kommunernas rätt att säga ja eller nej till en vindkraftspark. Men vi kan genom andra styrverktyg påverka till exempel hur statliga utvecklingsmedel och EU-pengar fördelas.

Regionerna har från länsstyrelserna tagit över det regionala utvecklingsansvaret. En del av detta är den regionala planeringen. Regionen ska upprätta en regionplan som ska ange grunddragen för användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet.

En annan del är den regionala utvecklingsstrategin som ska antas av RVN. Den ligger som grund för den regionala strukturfondsprogram, regionala tillväxtprogram och andra relevanta program och insatser. Denna strategi måste följas av andra myndigheter lokalt, exempelvis länsstyrelsens klimat- och energistrategi för 2020 – 2030 som förespråkar en utbyggnad av miljö- och klimatskadlig vindkraft.

Vi vill därför använda de möjligheter som regionen har fått av riksdagen. Vi vill skriva in i den regionala utvecklingsstrategin att det ska bli stopp för stora vindkraftsparker. Då kan vi också se till att pengar i form av statliga medel och EU-stöd inte delas ut till kommuner och företag som verkar för mer vindkraft.

Så, bästa Statsvetare, vi har framöver möjligheter att på olika sätt påverka vindkraftutbyggnaden. I Sollefteå, har lokala opinionsbildare bromsat vindkrafthaussen. Vi vill göra detsamma i länet.

Robert Thunfors (Sjukvårdspartiet), regionråd i opposition Region Västernorrland

Läs insändaren på tidningen Ångermanland.

SJVP: Stoppa vindkraft i Västernorrland – hyckleri om elen från moderaterna – Tidningen Ångermanland (tidningenangermanland.se)