Sjukvårdspartiets Per Gybo skriver om sjukvårdens överbelastade personal som inte har tid att ta hand om sig själva eller sina patienter.

Larmen om överbelastad personal, som inte har tid att ta hand om sig själva, eller sina patienter, avlöser varandra. Personal går sönder, går in i väggen för att sedan återhämta sig och komma tillbaka till samma situation igen. De ger upp till slut och prioriterar sin egen hälsa. Det jobb som de förut älskat ger numera bara ångest över att inte räcka till, varken på jobbet eller hemma.

Varför finns inte mer personal där den så uppenbart behövs? De två skäl som brukar anges är att: “Det finns inte pengar, vi har inte råd” samt ”Det är personalbrist i hela landet.”.

Det är inte sant. Men däremot finns ingen personal som vill jobba under rådande förutsättningar. Är det så svårt att förstå?

Har vi råd att slänga personalen på hög när de blivit utslitna? Har vi råd att tvinga högutbildad personal till andra yrken? Har vi råd med alla vårdskador, alla otrygga patienter och förbisedda familjer? Nej, vi har inte råd att misshandla vår personal i sjukvården. Vi har inte råd med att de går sönder och söker sig bort från yrket.

Sjukvården likt skolan och polisen har sparat sig ner i en grop, som de utan hjälp inte kommer upp ur själva. Stegen till buds är för kort! Och den längre var för dyr! De enskilda budgetarna skulle bli dyrare av att höja löner och anställa mer personal. Men för samhället och den vård per skattekrona personalen skapar skulle det bli billigare och bättre!

Ute i landet läggs vård ner för att spara pengar, de skyller på att de har “För få ingrepp för att bibehålla sin kompetens”. Men de sjukhus som har för många ingrepp för att ha tid att utnyttja sin kompetens – är inte det ännu farligare? Vem tog hand om patienten som dog? Ingen! Ingen hade tid!

Är hela lösningen “mer personal mera pengar till vården”? Nej, det är inte så enkelt. De pengar som sätts in kommer att behöva användas rätt och redan idag finns mycket pengar i systemet som används fel.

Effektiviseringar ska göras från verksamheten upp och inte från ledningen ner. Ställ frågan: “Hur ska vi effektivisera?” Utför de förslag som kommer in. Då får man personalen med på tåget, engagerade att utföra förändringen, eftersom de med stor sannolikhet gör arbetet bättre och sparar pengar – på riktigt.

Avsätt tid för personalen att söka medarbetare. Låt dem styra rekryteringen. Låt dem få tid att göra detta utan samvetskval över att de inte jobbar på golvet. Sjukvården tjänar på att ta hand om personalen så att de har tid ork och engagemang att ta hand om patienterna.

Sjukvårdspartiet Västernorrland vill satsa på att få personalen inom sjukvården att känna glädje när man går till jobbet. Vi vill satsa på att personalen ska känna att deras åsikter har betydelse och att deras arbete är värdefullt.

Det är inte politiska partier eller regionledningar som vet hur sjukvården ska fungera bättre. Vi vill ge er som står mitt i verksamheten förutsättningar för att förändra det som behöver förbättras.

Per Gybo (SJVP)
Ledamot i regionfullmäktige