Det är dags för en demokratireform för Region Västernorrland. Demokrati innebär mer än att lämna tre röster i ett val vart fjärde år, men under åren av socialdemokratiskt styre har medborgarnas möjlighet till påverkan mellan valen varit närmast obefintlig.

Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill att länsinvånarna ska få möjlighet att påverka de politiska processerna i regionen, bland annat genom att införa medborgarförslag och en allmänhetens frågestund i fullmäktige. Genom detta stärker vi invånarnas möjlighet till insyn och delaktighet i regionens utveckling.

Många goda förslag har genom åren kommit från medborgare ute i samhället, och att införa funktionen medborgarförslag bidrar till att vi som politiker har kvar en fot i civilsamhället. Att ge medborgare möjligheten att ställa frågor och att debattera med politiker gör deras ansvar tydligare men ger dem också möjligheter att förklara sin politik och bemöta kritik från dem som är berörda av deras politiska beslut.

Demokratin i regionen ska byggas på transparens, öppenhet och dialog. Denna transparens ska givetvis byggas mellan alla aktörer inom regionen. Medborgare, politiker, medarbetare, fackliga organisationer, patientföreningar och övriga civilsamhället måste samverka nära varandra, hand i hand, för att säkerställa att vi har en hälso- och sjukvård och en regional utveckling värd namnet.

Facken behöver involveras mycket mer än i dag på grund av regionens stora vårdkris. De ska ges möjlighet att få delta på sammanträden med regionens nämnder. Ett samverkansråd med länets patientföreningar, ledande politiker och tjänstepersoner ska skapas för dialog och samverkan. Patientföreningarnas status behöver kraftigt höjas inom regionens verksamhet.

Vi har tagit till oss av kritiken om att det är svårare att styra i minoritet. Vi vill därför förstärka den politiska oppositionens möjligheter att bedriva sin politik. För att en politisk minoritet ska kunna styra med hoppande majoriteter i styrelse, nämnder och fullmäktige i enskilda frågor kräver det att alla oppositionspartier har goda förutsättningar att arbeta i Regionens hus på vardagar. Regionen kan inte styras på kvällar och helger.

Vi föreslår att det inrättas tre nya oppositionsrådsposter som arvoderas på heltid för de partier som inte får presidieuppdrag på egen hand, nämligen Vänsterpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Socialdemokraterna får på grund av sin partistorlek (24 mandat) de tre befintliga oppositionsrådsposterna. Förslaget innebär att det blir totalt sex oppositionsråd i regionen. Vi ser också en tid framför oss där oppositionen kommer vara väldigt spretig med partier från Vänsterpartiet till Moderaterna, därför ser vi denna förändring som nödvändig.

Vi vill att alla partier ska få vara med så tidigt som möjligt i den politiska processen tillsammans med regionens tjänstepersoner för maximal insyn. Det öppnar också upp för dialog och samverkan i ett tidigt skede mellan partierna.

Robert Thunfors, gruppledare för Sjukvårdspartiet

Mats Hellhoff, gruppledare för Sverigedemokraterna

Henrik Sendelbach, gruppledare för Kristdemokraterna