För Socialdemokraterna är en fråga överordnad alla andra – makt. När det gäller den är de beredda att ändra uppfattning om det mesta – både om ideologier, om andra partier och om sakfrågor. I Roger Johanssons första debattartikel skrev han att Sjukvårdspartiet var “extra intressant att följa”. Om mig skrev han att jag “nu arbetar hårt för att positionera sig som den som skall vända befolkningsutvecklingen och föra Västernorrland in i framtiden”.

Men sedan jag replikerat på detta rätt tydliga frieri genom att förklara att vi står fast vid vår politik, sätter sjukvården främst och verkar för en solidarisk, jämlik och tillgänglig sjukvård för hela länets befolkning – då ändrade Johansson genast uppfattning om mig och om Sjukvårdspartiet. Han svarade: ”I Thunfors svar finns inga tecken på att partiet påbörjat resan till att bli ett parti som är förmöget att ta ansvar i de komplexa frågor regionpolitiken innehåller”.

Man kan konstatera att Johanssons senaste replik är rätt irrelevant. När makten är hotad är man anpassningsbar både gällande andra partier och politiken. Som när Moderaterna förra året övergivit både Socialdemokraterna och sin roll som majoritetsparti. Då kallade regionrådet Glenn Nordlund (S) Moderaterna för “opålitligt”, “ohederlig” och “ansvarslös” samt att deras agerande för att skapa “osäkerhet” och “instabilitet” för att göra regionen ostyrbar på bekostnad av personal, vården och patienterna.

Regionrådet Elina Backlund Arab (S) beskrev Moderaterna med följande: “Så beter sig ett opålitligt och ansvarslöst parti och jag undrar hur väljare och eventuella samarbetspartier ska kunna lita på Moderaterna nu och framåt”. Varefter Socialdemokraterna några veckor senare bildar en ny koalition tillsammans med samma “opålitliga” och “ansvarslösa” parti, det vill säga Moderaterna. Den här gången också tillsammans med Centerpartiet.

Så avslutningsvis, Roger Johansson vet fortfarande vad det kostar om han vill ha en ny majoritet med Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet.

Robert Thunfors, ordförande för Sjukvårdspartiet, regionråd i opposition