Tack till den moderatledda regeringen! Nu kan vi öppna BB i Sollefteå och få en bra sjukvård för kvinnor i länet.

Jag som regionråd i opposition anser att det är en viktig fråga för den regionala utvecklingen att återupprätta BB i Sollefteå. Nu delar uppenbarligen både regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samma uppfattning som mig.

De har beslutat att satsa 1,6 miljarder för bättre tillgänglighet och hälsa inom kvinnosjukvården. Där man särskilt avsätter 150 miljoner kronor för att återöppna förlossningskliniker på landsbygden. Det borde glädja alla ansvarskännande politiker i Västernorrland – ett av de län i Sverige som till större delen består av glesbygd.

Regionen kan alltså få betalt för att öppna BB i Sollefteå. Den klart utsagda politiska viljan både hos den M-ledda regeringen och inom SKR är helt enkelt att små förlossningskliniker ute i landet åter ska öppnas.

Men, det häpnadsväckande är, att Region Västernorrlands nya politiska styre, S+M+C, vägrar att ens försöka få någon del av de 150 miljonerna i statsbidrag som regeringen satsar för att återöppna eller bevara BB-avdelningar i glesbygd. M i Västernorrland går emot sin partiledning genom att till och med vilja lägga ner hela Sollefteå sjukhus.

Det enda skäl S+M+C anger är att man beslutat göra en utredning om Sollefteå sjukhus. En utredning som inte föreslås av några sakliga skäl, utan enbart för att M och C ska hjälpa Socialdemokraterna att få fortsätta att styra regionen i fyra år till.

Om regionen följer det uppdrag man fått, att ansvara för regionens utveckling, borde man driva också sjukvården så att människor vågar bosätta sig och bo kvar i Sollefteå och Kramfors Detta är också viktigt för att garantera alla länsinvånare en rättvis, jämlik och solidarisk hälso- och sjukvård. Särskilt för kvinnor i inlandet som idag får färdas långt på dåliga vägar för att få rätt vård.

Att följa det som uppenbarligen är regeringens och SKR:s politiska vilja skulle även innebära att Sundsvalls sjukhus får en välbehövlig avlastning av kvinnokliniken. De fick en ökad arbetsbelastningen när förlossningsvården och gynekologiska operationer flyttades från Sollefteå till Sundsvalls sjukhus.

Jag hoppas att det politiska styret i Region Västernorrland tar sitt förnuft till fånga och ansöker om pengar från de medel som regeringen avsatt. Vi borde få stöd för detta från Centerpartiet eftersom de inför valrörelsen 2022 skrev att Centern vill se att en del av de riktade statliga medlen ska satsas i ett nytt, flerårigt pilotprojekt där kvinnosjukvård, förlossningsvård och BB samlas i en gemensam enhet vid sjukhuset i Sollefteå.

Mitt hopp är att Centern höjer sin röst i maktens korridorer, och tar denna möjlighet att förbättra för kvinnosjukvården i länet.

Min fråga, till S+ M + C, i Region Västernorrland lyder därför: När kommer ni att skicka in er ansökan för att återöppna BB i Sollefteå, och hur mycket pengar kommer ni att ansöka om?

Pia Lundin, regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden,Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs insändaren på Örnsköldsviks Allehanda: SJVP: M struntar i partilinjen om BB-öppning (allehanda.se)