Replik på Elina Backlund Arabs (S) och Ingeborg Vikstens (L) insändare “Vi tar ett samlat grepp om den psykiska ohälsan – synd att Sjukvårdspartiet valde att ställa sig utanför“.

Sjukvårdspartiet har lyft fram Norrtäljemodellen som en förebild att ta efter, en modell som bygger på den skotska sjukvårdsmodellen.

Men Elina Backlund Arab (S) och Ingeborg Wiksten (L) vill köra på precis som tidigare, köra rätt in i väggen med nuvarande länsklinikorganisation, skenande stafettkostnader nu på en halv miljard, missnöjda patienter och långa vårdköer. Det kommer att få förödande konsekvenser för länets skattebetalare. Och så länge de inte inser att patienten är döende så får Sjukvårdspartiet laga efter läge.

Sjukvårdspartiet var tydlig i valrörelsen att vi är det parti som kan vård. Det är därför vi bland annat har valt Pia Lundin som vårt regionråd och oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon har mer än 40 års erfarenhet av hälso- och sjukvård bland annat som enhetschef inom Region Västernorrland i 17 år och utbildad specialistsjuksköterska.

Vi är glad att Backlund Arab (S) och Wiksten (L) också har insett detta. Det är därför de ”tycker det är synd att Sjukvårdspartiet valt att ställa sig utanför” i sin debattartikel och vill gärna ha med Sjukvårdspartiet i arbetsgruppen. Men vi har aldrig valt att ställa oss utanför! Backlund Arab (S) och Wiksten (L) erbjöd oppositionen en plats i arbetsgruppen. Och efter förhandling i oppositionen så gick platsen till Centerpartiet. Vi kommer därför på er uppmaning att nominera ytterligare en företrädare till arbetsgruppen, denna gång från Sjukvårdspartiet.

Porträtt Robert Thunfors

Robert Thunfors (SJVP)
Ledamot i regonfullmäktige
Ersättare i regionstyrelsen