Sjukvården måste reformeras. Avskaffa regionerna och förstatliga sjukvården, säger somliga. Det skulle bara göra saken värre. Det grundproblem som Coronakommissionen pekar på är det fragmentiserade huvudmannaskapet. Med kommunala äldreboenden och förstatligade sjukhus skulle klyftorna bara öka. Men en fungerande lösning finns redan. Det viktigaste hindret är “bara” länets socialdemokrater.

Det fragmenterade huvudmannaskapet skapar med Västernorrlands “god och nära vård-modell” ännu fler sprickor och skarvar i systemet. Patienter som ständigt möter nya läkare och sköterskor. Ibland “fastnar” på fel ställe – till exempel på ett äldreboende som saknar rätt sorts kompetens. Olika delar av kroppen “tillhör” drygt ett dussin olika delar av länskliniksystemet.

Det går inte att få bort de ekonomiska och organisatoriska gränserna genom regionens nya “samverkansgrupper” där chefer från region och kommuner försöker prata bort klyftorna. Det måste till en organisation där gränserna avskaffas. Men S+M+L-majoriteten i Region Västernorrland låtsas inte om att en sådan lösning redan existerar.

Det krävs varken någon lagändring eller något regerings- och riksdagsbeslut för att lösa problemet
Lösningen är den så kallade “Norrtäljemodellen”.

Den ser ut så här:

  • En region och en eller flera kommuner bildar ett gemensamt kommunförbund, som äger ett vårdbolag. Bolaget driver både tidigare kommunal och regional vård i ett sammanhållet vårdområde. I Norrtälje består kommunförbundet av Region Stockholm och Norrtälje kommun. Vårdbolaget heter Tiohundra AB och driver tidigare kommunala äldreboenden, hemtjänst, vårdcentral, psykiatri, barnavårdscentral, LSS-verksamhet och Norrtälje sjukhus med dess specialister. Allt i en organisation utan klyftor och avstånd.

Verksamheten har fungerat i 14 år med allt bättre resultat, inte minst under coronakrisen. Den har man klarat väsentligt bättre än Stockholmsregionen i övrigt. I den första pandemivågen hade 0,6 personer per äldreboende i Norrtälje dött medan snittet för i hela Region Stockholm var 2,7 döda per boende.
Motståndet bland länets socialdemokrater är svårbegripligt. Socialdepartementet har förordat modellen. Stockholms socialdemokrater har i tre oppositionsbudgetar i rad hävdat att Norrtäljemodellen borde införas “i alla kommuner”. Den tunga socialdemokraten Annika Strandhäll hävdade när hon var socialminister att modellen om så krävs borde införas genom lagstiftning. Men partikamraterna i Västernorrland spjärnar emot – kanske därför att de fruktar att förlora högst välbetalda uppdrag.

Men efter nästa val kan Region Västernorrland starta ett pilotprojekt för att utveckla tre varianter av Norrtäljemodellen – Sundsvallsmodellen, Örnsköldsviksmodellen och Sollefteåmodellen. Ett verkligt samordnat vårdområde kring vart och ett av regionens tre sjukhus. Regionen har både genom geografi och demografi, i kombination med befintlig infrastruktur, naturliga förutsättningar för att anpassa grundmodellen till olika lokala förhållanden.

Robert Thunfors

Robert Thunfors, Sjukvårdspartiet, gruppledare Region Västernorrland