Regionens inbyggda systemfel leder till kris för hälsocentraler

Nedgradering till filialer av Region Västernorrlands hälsocentraler i Ramsele, Junsele, Stöde och Liden kommer att slå hårt mot majoritetspartierna S, M och L. Det slår extra hårt, eftersom hälsocentralerna är den vanligaste kontaktytan mot vården för praktiskt taget alla medborgare.

Mest kontroversiellt är förslaget om att helt lägga ner vårdcentralen i Nacksta – speciellt för Socialdemokratin och dess väljare.

Nacksta centrum

Bildtext: Nacksta Centrum med hälsocentral

Nedgradering till filialer av Region Västernorrlands hälsocentraler i Ramsele, Junsele, Stöde och Liden kommer att slå hårt mot majoritetspartierna S, M och L. Det slår extra hårt, eftersom hälsocentralerna är den vanligaste kontaktytan mot vården för praktiskt taget alla medborgare.

Mest kontroversiellt är förslaget om att helt lägga ner vårdcentralen i Nacksta – speciellt för Socialdemokratin och dess väljare.

Nacksta är en del av Sundsvall som verkligen är i behov av bästa möjliga samhällsservice. I detta “miljonprogramområde” med cirka 4 000 innevånare är arbetslösheten väsentligt högre än i kommunen i genomsnitt.

Enligt en socioekonomisk studie från i fjol, beställd av kommunen, är andelen innevånare med ekonomiskt bistånd av något slag högst i Nacksta med 23 procent. Alltså nästan var fjärde innevånare, vilket torde betyda att ungefär varannan familj inte klarar sin försörjning utan hjälp från samhället.

Lägg till det att en stor andel av innevånarna i Nacksta genom att de är underprivilegierade både har ett speciellt stort behov av förebyggande hälsovård och sjukvård samt sämre möjligheter än flertalet Sundsvallsbor att ta sig till andra, mer avlägsna hälsocentraler.

Att då lägga ner den hälsocentralen innebär att regionen visar en brist på samhällsansvar. Förslaget måste vara extra känsligt, inte bara av ideologiska skäl – om att hjälpa de svaga och utsatta – för S i Sundsvall. En nedläggning kommer också att i hög grad drabba partiets väljare. I kommunalvalet 2018 gick 55 procent av rösterna i Nacksta till S.

Besparingar behöver göras så länge vi har denna ineffektiva organisation som regionen är, med en handlingsförlamad majoritet av S, M och L. Men det exemplet Nacksta visar är något annat: Regionens inbyggda inkompetens, där man har uppfattat systemfel – men utan att se någon lösning.

I praktiken innebär regionens oförmåga att kontrollera sina kostnader nämligen, att man också är illa skickad att hantera frågor, som har sociala och regionalpolitiska aspekter. I stort och i smått kan man bara ta till klumpiga yxhugg, oavsett vilka konsekvenser de får. Vi har sett mycket av det.

Vi i Sjukvårdspartiet har länge förespråkat en helt annan organisationsform, som både skulle leda till ett bredare samhällsansvar och en mer insiktsfull regionalpolitik: Sammanhållna vårdområden med en nära samverkan av såväl regionens som kommunernas vårdresurser.

Tänk om man kunde göra som i Norrtälje, skapa ett familjens hus i Nacksta med hälsocentral, BVC, öppen förskola, BUP och socialsekreterare på plats i samma hus med så lite stuprörstänk som möjligt i en gemensam organisation.

Detta skulle också, med sin styrning och sitt ledarskap på lokal nivå och med stort personalinflytande, ge förmåga till rationaliseringar, produktivitetsförbättringar och personalrekrytering, som Region Västernorrland med nuvarande styr- och ledningssystem aldrig kommer i närheten av.

Porträtt Robert Thunfors

Robert Thunfors (SJVP)
Ledamot i regionfullmäktige