”Ordning och reda i vården” var Moderaternas och Socialdemokraternas paroll i förra valrörelsen. Av detta har nu blivit kaos. Kronan på verket är Moderaternas förslag om regionens fortsatta utveckling.

Inga av de förslag och yrkanden som vi i Sjukvårdspartiet lagt och inga av alla de risker vi pekat på har fått dem att stanna upp ens ett ögonblick. När vi nu alla ser hur det gick kan vi säga: Vad var det vi sa!

Vi varnade i regionfullmäktige för konsekvenserna av S+M+L-majoritetens förslag om en löneökning på 3 000 kronor till allmänsjuksköterskorna som arbetar i skift. Inte då! Nu ser vi resultatet: Specialistsjuksköterskorna säger upp sig i parti och minut. Barnavdelningen i Sundsvall hotas av kollaps trots att rubrikerna i november var ”Nu finns inga stafettsjuksköterskor på barnkliniken”. Ett enastående misslyckande. Missnöjet fortsätter att sprida sig.

Nu har majoriteten spruckit genom att Moderaterna vill höja sjuksköterskelönerna med 8 000 kronor till en kostnad på 250 miljoner. Hur tänker man göra med resten av personalen? Alla undersköterskor och läkarsekreterare som höjer sina röster om den orättvisa och nonchalans som utsätts för?

Vi i Sjukvårdspartiet ville satsa 100 miljoner kronor på personalens löner. Vi ville göra en lönejämförelse med alla yrkesgrupper i regionen och med hela riket. Och vi ville framför allt att inget förslag skulle hastas fram utan göra en gedigen översyn med delaktighet från all personal för att få ett rimligt förslag.

Moderaternas förvirring fortsätter. Sjukvårdspartiet yrkade avslag på nedläggning av den akutgeriatriska avdelningen i Sundsvall och ville att den i stället skulle utvecklas. Moderaterna biföll förslaget till nedläggning. Men nu vill man plötsligt återöppna den i Sundsvall och att de även inrättas  på de andra två sjukhusen. Detta skulle då bli den enda avdelning som finns på Sollefteå sjukhus där Moderaterna vill lägga ner resten.

Istället för ”ordning och reda i vården” som man lovade före valet har man skapat en salig röra. Som när man tog beslutet som all personal liksom medborgare och övriga politiker tolkade som att respiratorplatserna skulle bort i Sollefteå. Men det var då enligt Moderaterna helt felaktigt. Men nu är man tillbaka i ståndpunkten att både respiratorerna och hela IVA. i Sollefteå ska bort.

De enda kostnadsreduceringar som Moderaterna under mandatperioden gav sitt bifall år var att slopa 121 tjänster inom specialistvården. Våra yrkanden om anställningsstopp för och nedskärningar av administrativa tjänster sa man nej till. De såg hela administrationen som nödvändig. Men nu förslår Moderaterna att antalet ”pappersvändare” ska minskas till förmån för fler händer i vården.

Allt detta tycks vara ett moderat röstfiske, ett suveränt förakt för lagens krav på jämlik vård och ett intellektuellt haveri hos det parti som tillsammans med (S) ska styra regionen i ytterligare nio månader. Ordning och reda blev kaos och det får nu hela Västernorrland och framförallt Sundsvall lida för.

Pia Lundin
Sjukvårdspartiet
Oppositionsråd
Region Västernorrland