Socialdemokraternas 20-punkter som på 100 dagar ska rädda vården i Västernorrland visar en häpnadsväckande brist på kompetens och ledarskap. ”Planen” är en pyttipanna av disparata idéer utan logik och inbördes samband.

Den enda konkreta åtgärden är att vårdpersonalen ska få gratis skor. I övrigt är det bara en önskelista. Det finns inte ett ord om vad man ska göra åt regionens grundproblem, personalbristen, eller hur man ska öka antalet vårdplatser för att få bort överbeläggningar, korridorvård, vårdköer, skadade patienter och dödsfall – naturligtvis för att Socialdemokraterna inte vill påminna om den kris man själva har åstadkommit.

Socialdemokraterna tycks dock tro att ”stafettberoendet” är ett problem som man kan lösa på 100 dagar. Men det verkliga problemet är den av socialdemokratisk politik skapade personalbristen, och att för dyra pengar ta in hyrpersonal har då blivit den enda nödlösning som stått till buds. Att avskaffa den utan att först ha åstadkommit något bättre skulle bara fördjupa dagens kris.

”Vi tittar hellre framåt än att fastna i backspegeln”, förklarade Glenn Nordlund (S) i Socialdemokraternas valmanifest 2018. Nu visar krisen på Sundsvalls sjukhus visar hur det går när man vägrar att lära sig något av sina misstag.

Sjukvårdspartiet har en fungerande plan, som vi presenterat i vårt valprogram. Genom en serie av sammanhängande åtgärder ska vi lösa Västernorrlands vårdkris, men någon ”quick fix” på hundra dagar handlar det inte om. Det tog Socialdemokraterna åtta år av vanstyre att ställa till med problemen så vi behöver i varje fall en stor del av nästa mandatperiod för att lösa dem. Men det här är våra huvudpunkter:

  • En kraftfull rekryteringsinsats där huvudpunkterna är stora löneökningar för sjukvårdspersonalen och en presentation av de nya styr- och ledningssystem som ger personalen verkligt inflytande på både verksamhetens utveckling och arbetsmiljön.
  • Decentralisering – det skadliga länskliniksystemet avskaffas till större delen och ersätts av lokal styrning och ledning med chefer som är närvarande i verksamheten och personal som på plats löpande löser problem och skapar möjligheter.
  • Regionens hälsocentraler får samma frihet som.de privatägda och ekonomiska resurser för verkligt effektiva egna rekryteringsinsatser med sikte på att utveckla verksamheten och öka tillgängligheten, både genom utökade öppettider och genom filialer, serviceställen och uppsökande verksamhet. Vi ska också pröva system med prestationslöner eller bonus.
  • Nära vård-konceptet ska utvecklas tillsammans med kommuner med sikte på att efter hand skapa egna tillämpningar av principerna bakom den så kallade Norrtäljemodellen.
  • Slopade vårdplatser och avdelningar ska åter öppnas i takt med att rekryteringsprogrammet ger resultat.
  • Regionens administration ska bantas med målet att minska den med 25 procent. Detta ska göras samtidigt som vårdenheternas interna administrativa bördor lättas under ledning av deras egna lokala chefer.

Sjukvårdspartiet Västernorrland
Pia Lundin, specialistsjuksköterska, regionråd i opposition
Robert Thunfors, gruppledare i regionfullmäktige