Den överenskommelse som fem politiska partier i Region Västernorrland träffat om ett stort lönelyft för all vårdpersonal, bantad administration och andra personalpolitiska åtgärder gör det möjligt att sätta stopp för åratal av vanstyre som försatt regionen i ett rent katastrofläge. Bakom överenskommelsen står Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, majoriteten av regionens Moderater, samt Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna, Liberalerna och tidigare Moderaterna har drivit en direkt skadlig politik som både ökat regionens kostnader och kört slut på vårdpersonalen. Ända tills man fått över sig en störtflod av uppsägningar från sjuksköterskor och andra i vårdpersonalen.

Regionens politiker står nu inför ett vägskäl. Ska Liberalerna och Centerpartiet ”visa ansvar” genom att nu i regionfullmäktige tillsammans med avhoppade moderaten Per Wahlberg rösta igenom det dumsnåla (S)-förslaget om löneökningar på 50 miljoner. Då gör man sig ansvariga för en mardrömssommar, som drabbar både personal och patienter.

Vi föreslår löneökningar på 250 miljoner på årsbasis, retroaktivt från 1 april. Fördelningen mellan personalgrupper görs i förhandlingar med de fackliga organisationerna.  Därutöver föreslår vi en rad andra åtgärder, vissa med direkt sikte på att rädda sommaren genom att förmå så många som möjligt av dem som sagt upp sig att istället bli kvar.

Region Västernorrland ska betala konkurrenskraftiga löner, över riksgenomsnittet och väl i nivå med övriga Norrlandsregioner. Men det räcker inte. Den nödvändiga ökningen av vårdens kapacitet för att inom rimlig tid minska både överbeläggningar och landets längsta vårdköer, kräver fler vårdplatser istället för färre.

Detta kräver en ordentlig satsning på personalen, inte bara när det gäller löner. Region Västernorrland måste bli en populär arbetsgivare som till och med kostar på personalen en ”trivselpeng”. Ett delmål är att spara pengar genom att kunna rekrytera fast personal istället för ”stafetter”.

Vi finansierar de omedelbara åtgärderna genom att ta i anspråk en del av regionens överskott under 2021 – efter avskrivningar uppgick det, tack vare generösa statsbidrag, till hela 400 miljoner.

De långsiktiga och hållbara förbättringarna av vårdpersonalens villkor och arbetsförhållanden blir praktiskt och ekonomiskt möjliga genom en kraftig minskning av regionens centrala administration. Vi kräver ett anställningsstopp för administratörer medan frågan snabbt utreds.

Sjukvårdspartiet vill också avskaffa länskliniksystemet – bara det en stor besparing. Verksamhetsutveckling ska ske ”på golvet”. Alla stödfunktioner för vårdpersonalen måste ha ett direkt syfte och vara nödvändiga för att vården ska fungera.

Fem av regionens åtta partier står med Sjukvårdspartiet i spetsen bakom den här överenskommelsen. Ett parti till – eller egentligen bara två fullmäktigeledamöter – behövs vid veckans fullmäktigemöte för att Region Västernorrland äntligen ska gå en något ljusare framtid till mötes.
Robert Thunfors
Gruppledare
Sjukvårdspartiet Västernorrland