Vården i Västernorrland kan haverera i sommar. Svårt sjuka och skadade patienter blir avvisade från akutmottagningar. Intensivvården som inte har tillräcklig personal försöker skicka iväg katastroffall men det saknas ambulanser.

Region Västernorrlands (RVN) Socialdemokrater, Liberaler och Centern beslutade i förra veckan om ett helt otillräckligt krispaket. Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) t.f. ordförande, Elina Backlund Arab (S) sa i sitt första anförande i debatten: ”Läget är väldigt allvarligt på flera sätt. Vi befinner oss i en kris på många plan”.

Men istället för att tillsätta en krisgrupp, kalla till katastrofmöte och genast jobba för fullt med att hitta nödlösningar – om akuten inte kan öppna i sommar gäller det att rädda liv – så har hon ingen annan plan än samma byråkratiska rutiner som vanligt.

Socialdemokrater och Liberaler, med stöd av Centerpartiet har beslutat om ett ”lönetillägg”. På papperet 50 miljoner varav knappt något blir kvar till löneökningar eftersom Centern som betalt för sitt stöd fick igenom en rad ”kompletterande” men kostnadskrävande förslag – bland annat ska det anställas fler chefer.

Kontrasten är slående mellan vad man beslutat och vad som behövs: Regionrådet Glenn Nordlund (S) konstaterade efter omröstningen i regionfullmäktige: ”Lönesatsningen börjar närma sig en ordinarie lönerevision”. Han tycks tro att ett par extra hundralappar i lönekuverten ska få djupt besvikna sjuksköterskor att återta sina uppsägningar och få ny vårdpersonal fylla de många luckorna.

Regionen måste få stopp på den katastrofala personalflykten och mycket snabbt visa sig vara en riktigt bra arbetsgivare. Därför är en viktig del av vårt och övriga oppositionspartiers förslag, som kostar ungefär 250 miljoner per år, att RVN omedelbart ska gå från att nu ha bland de lägsta lönerna till att betala bättre än åtminstone genomsnittet av Sveriges regioner.

Den kostnaden påstår man är orimlig och ofinansierad. Ingendera stämmer. Samma socialdemokrater som inte vill betala 250 miljoner till egen personal har ju i åratal betalat uppåt en halv miljard till hyrföretag för stafettpersonal. Vill dom inte slippa det eller kan dom inte räkna?

Dessutom har vi redovisat en både realistisk och önskvärd finansiering: Efter åratal av undanflykter har vi nu fått övriga partier att besluta om en översyn av regionens administration. Den behövs för att:

  • Enligt regionens databas har antalet administratörer och chefer på tio år ökat med 252 årsarbetare – 30 procent. Någon motsvarande produktionsökning i vården står inte att finna.
  • När det gällen chefer så har de ökat med 66 årsarbetare eller också 30 procent.
  • Antalet handläggare har ökat med 155 årsarbetare eller med 75 procent!

Vi har föreslagit ett omedelbart anställningsstopp för dessa kategorier. När ett sådant anställningsstopp gjordes i Region Norrbotten minskade personalstyrkan i administrationen på nio månader med 150 personer! Redan innan en extern utredning visade en sparpotential på 457 miljoner.


Pia Lundin
Specialistsjuksköterska
Oppositionsråd
Sjukvårdspartiet Västernorrland