Vem ska få förtroendet att lösa ett problem? I varje fall inte den som inte ens vill erkänna att det existerar!

Västernorrland är djupt nere i den värsta sjukvårdskrisen i Sverige. Landets längsta vårdköer, överbeläggningar och korridorvård. I regionens egen utredning om de vårdskador som överbeläggningarna orsakade sommaren 2021 konstaterade man att åtminstone tre dödsfall hade ett direkt samband med den skriande personalbristen och överbeläggningarna.

I årets utredning konstateras att ”avvikelserna” (vårdskador och misstag) i år var mer än tre gånger så många. Dödsfallen är ännu inte analyserade.

en stor artikel i Svenska Dagbladet den 8 november får läsaren en klar bild av hur illa det är ställt just i Västernorrland. Några citat: “Västernorrland som har mest inhyrd personal av alla regioner börjar få svårt att få tag i fler anställda. Man får helt enkelt inte svar på alla avrop hos bemanningsföretagen”, skriver reportern.

“På kardiologen står man på randen till en katastrof, är bedömningen där.”

“Västernorrland har nu så dåligt rykte att många inte vill komma hit och jobba på grund av arbetsmiljön. Vi vet att patienter drabbats av vårdskador och att det även förekommit dödsfall./… / Vi är inne i en ond spiral som bara snurrar fortare och fortare”, säger Kenneth Byström, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland.

Jonas Wallvik som just avgått efter 25 år som ordförande i Medelpads läkarförening: “Att tala om katastrof känns utnött, men så är det”.

Men när Socialdemokraternas ordförande i regionen, Glenn Nordlund, intervjuas i SvD-artikeln blir han upprörd över anklagelserna att patienter dött i onödan i vårdköerna. “Det är dålig populistisk politik som jag tar avstånd från.”

Så säger alltså den som leder det parti som under två mandatperioder kört regionen allt djupare ner i krisen – och som nu ändå försöker få leda regionen ännu en mandatperiod genom att få Centern och Moderaterna att ställa upp.

Att dölja det man själva ansvarar för, just det är Socialdemokraternas högst medvetna informationspolicy: “Vi tittar hellre framåt än att fastna i backspegeln”, var Nordlunds inledande ord i det valmanifest som (S) presenterade före valet 2018. Att förneka till och med de uppenbara problemen och att vägra att lära av sina egna misstag, det är en viktig del av den tystnadskultur som Socialdemokraterna har byggt upp och som är en av orsakerna till den ständiga nedåtgående spiralen. Ett recept för Sveriges djupaste vårdkris.

Nu behöver Region Västernorrland en politisk ledning som ser verkligheten som den är.

Robert Thunfors, gruppledare, Sjukvårdspartiet Västernorrland